ТРЕЙС подписа договор за реконструкция на бул. „Княз Ал. Дондуков”

20 Март 2015

 „Трейс Груп Холд” АД  на 16.03.2015 г. подписа договор със Столична община  за изпълнение на обект: „Реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков” от ул. „Кракра” до Младежкия театър и на ул. „Кракра”.  Стойността е 7 291 082 лева, а финансирането е осигурено от общинския  бюджет.

Проектът предвижда реконструкция на трамвайния релсов път, пътните платна и контактно-кабелната мрежа на бул. ”Княз Александър Дондуков” в участъка от ул. ”Кракра” до Младежкия театър и на релсовия път по ул. "Кракра" до бул. “Янко Сакъзов”. 

Реконструкцията включва също изграждане на нов трамваен път с дължина на единичния коловоз 2 357 метра и контактно-кабелна мрежа с обща дължина 2 500 м. Ще бъде реконструирана и тролейбусната контактна мрежа от кръстовището на бул. „Княз Ал. Дондуков” и бул. „Васил Левски” до ул. „Кракра”, включително и двете кръстовища. Новите пътни платна ще бъдат изградени от асфалтобетонна настилка. Проектът предвижда ново изграждане на перони в района на трамвайните спирки,  нови тротоари и ремонт на уличното осветление и светофарните уредби.

Срокът за изпълнение на договора е 75 календарни дни.