Актуални новини

Реализирани проекти

Строителство на магистрала Е 75, участък Гърделица – Царичина долина, Сърбия

На 18 май 2019 г. президентът на Република Сърбия Александър Вучич, премиерът Ана Брнабич и членовете на...

Рехабилитация на централната градска част в гр. Ловеч

„Трейс Груп Холд“ АД завърши мащабния ремонт на централната градска част в Ловеч по проект „Рехабилитация и нови...

Реконструкция на надлеза над жп линията в Стара Загора

„Трейс Груп Холд“ АД приключи предсрочно реконструкцията на надлеза в Стара Загора и изграждането на съпътстващи...

Реконструкция на бул. „Монтевидео”, гр. София

РEКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА УЛ. „МОНТЕВИДЕО” ПЪРВИ ЕТАП:  БУЛ. „ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛН” ДО УЛ . „763” ВТОРИ ЕТАП:  УЛ. „...

Изграждане на изцяло ново трасе на обходен път на Ахелой - част от първокласния път I-9 Слънчев бряг – Бургас

На 25.10.2017 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „...

Изграждане на интермодален терминал Пловдив

Проект: Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив Проектът се...

Успореден път Бела паланка - Пирот, Р. Сърбия

Строителство на Магистрала Е 80, Участък: успореден нетърговски път, Бела Паланка - Пирот (Запад), Проект: ...

Доизграждане на магистрала Е 80 в участъка Димитровград, Сърбия - българска граница

Участъкът е с дължина 9 км от Димитровград до българската граница. Работата включва доизгарждане на мостовите...

Инженеринг на четири броя надлези, включително кръгово кръстовище „Трапезица“

Кратко описание на обекта: 1.1. Проектиране и реконструкция на съществуващо кръстовище „Трапезица“ (пресичане на ул...

Обходен път на гр. Монтана

Обходен път на гр. Монтана е част от Път І-1 (Е 79) Видин – София и се намира на общоевропейски транспортен коридор №...

Западна дъга на Софийски околовръстен път

Обект: Допълнително проектиране и строителството на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км. 59+...

Благоустрояване и подобряване на физическата среда в ж.к. "Червен бряг" в гр. Ловеч

„Инфрастрой“ ЕООД - дъщерно дружество от структурата на Трейс, изпълни проект по Благоустрояване и подобряване на...

Другите за Трейс Груп Холд АД

Оперативни програми

Главна Дирекция "Програмиране на Регионалното Развитие"

„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС)

Страницата се поддържа от Министерство на финансите дирекция "Управление на средствата от Европейския Съюз"

ДП Национална компания железопътна инфраструктура

Агенция "Пътна инфраструктура"