За акционерите

ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Връзки с инвеститорите

  • Елизабета Янева – Директор за връзки с инвеститорите
  • Тел.: 02 80 66 700
  • Имейл: elizabeta.yaneva@trace.bg