За акционерите

ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Връзки с инвеститорите

  • Ивана Мутафова – Директор за връзки с инвеститорите
  • Тел.: 02 80 66 700
  • Имейл: ivana.mutafova@trace.bg