Новини за акционери

9 Юни 2023
На 08.06.2023 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор с Възложител „Соф Кънект“ АД, както следва: Договор с предмет: „Текущ ремонт на асфалтобетонова настилка на обекти, попадащи в летателното поле” на стойност 3 291 732,75 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 50 (петдесет) календарни дни (от...
16 Май 2023
„Трейс Груп Холд“ АД придоби 100% от капитала на „Трейс Свиленград“ ЕООД, преименувано на  „Трейс Рент“ ЕООД. Продавач е „Трейс Ямбол“ АД. След вписването в Търговския регистър на 15.05.2023 г. едноличен собственик на капитала на „Трейс Рент“ ЕООД е „Трейс Груп Холд“ АД. Дружеството „Трейс Рент“...
23 Февр. 2023
На 23.02.2022 ОБЕДИНЕНИЕ „ГАРА ПЛИСКА“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД и партньор „Обонато Билд“ ЕООД подписа договор с Възложител ДП „Национална Компания „Железопътна Инфраструктура”, както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на проектните параметри...
17 Ян. 2023
На 16.01.2022 г. ОБЕДИНЕНИЕ „ОПЪЛЧЕНСКА“ с водещ партньор ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД и партньори ТРЕЙС БГ ЕАД, и ОБОНАТО БИЛД ЕООД подписа  договор с Възложител СТОЛИЧНА ОБЩИНА, както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция на ул. "Опълченска" от бул. "Тодор Александров...
6 Ян. 2023
На 06.01.2023 г. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД подписа  договор с Възложител ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при...
29 Дек. 2022
На 29.12.2022 година ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРО ШИПКА“ с водещ партньор ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД и партньор ИНЖПРОЕКТ ООД подписа договор с Възложител МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. Шипка, през...
21 Дек. 2022
На 21.12.2022 ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРО СЛАТИНА“ с водещ партньор ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД и партньор БИЛД ЛАБ ЕООД подписа  договор с Възложител МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. Шипка, през...
13 Дек. 2022
На 13.12.2022 Трейс Груп Холд АД подписа  договор с Възложител Община Стара Загора, както следва: Договор с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на строеж: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в кв.“Три чучура- юг“ гр. Стара Загора“ на стойност...
14 Ноем. 2022
На 11.11.2022 Трейс Груп Холд АД подписа договор с Възложител Манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“, както следва: Договор с предмет: „Изпълнение на КРР и СМР на обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора”на стойност 8 785 124,49 лв. Срокът за изпълнение...
4 Ноем. 2022
На 04.11.2022 Трейс Груп Холд АД подписа  договор с Възложител Община Павел Баня, както следва: Рамково споразумение с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи на уличната мрежа и четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Павел баня при...

Страници