Новини за акционери

23 Февр. 2023
На 23.02.2022 ОБЕДИНЕНИЕ „ГАРА ПЛИСКА“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД и партньор „Обонато Билд“ ЕООД подписа договор с Възложител ДП „Национална Компания „Железопътна Инфраструктура”, както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на проектните параметри...
17 Ян. 2023
На 16.01.2022 г. ОБЕДИНЕНИЕ „ОПЪЛЧЕНСКА“ с водещ партньор ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД и партньори ТРЕЙС БГ ЕАД, и ОБОНАТО БИЛД ЕООД подписа  договор с Възложител СТОЛИЧНА ОБЩИНА, както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция на ул. "Опълченска" от бул. "Тодор Александров...
6 Ян. 2023
На 06.01.2023 г. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД подписа  договор с Възложител ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при...
29 Дек. 2022
На 29.12.2022 година ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРО ШИПКА“ с водещ партньор ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД и партньор ИНЖПРОЕКТ ООД подписа договор с Възложител МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. Шипка, през...
21 Дек. 2022
На 21.12.2022 ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРО СЛАТИНА“ с водещ партньор ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД и партньор БИЛД ЛАБ ЕООД подписа  договор с Възложител МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. Шипка, през...
13 Дек. 2022
На 13.12.2022 Трейс Груп Холд АД подписа  договор с Възложител Община Стара Загора, както следва: Договор с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на строеж: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в кв.“Три чучура- юг“ гр. Стара Загора“ на стойност...
14 Ноем. 2022
На 11.11.2022 Трейс Груп Холд АД подписа договор с Възложител Манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“, както следва: Договор с предмет: „Изпълнение на КРР и СМР на обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора”на стойност 8 785 124,49 лв. Срокът за изпълнение...
4 Ноем. 2022
На 04.11.2022 Трейс Груп Холд АД подписа  договор с Възложител Община Павел Баня, както следва: Рамково споразумение с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи на уличната мрежа и четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Павел баня при...
4 Ноем. 2022
Считано от 07.11.2022 г. функциите на Директор за връзки с инвеститорите в Трейс Груп Холд АД ще изпълнява Елизабета Венчова Янева. Телефони за контакт - +359 2 8066700,  +359 88 5002763, електронна поща – elizabeta.yaneva@trace.bg
31 Окт. 2022
На 28.10.2022 г. ДЗЗД „ПОДДЪРЖАНЕ 2022“ с водещ партньор Трейс Груп Холд АД и партньор Трейс БГ ЕООД подписа два договора с Възложител Агенция Пътна Инфраструктура, както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно...

Страници