Холдинг

Структура на групата

 • Трейс Груп Холд АД
  София 1408 Лозенец жил. група "Южен парк", ул. „Никола Образописов" № 12
  tracegroup@trace.bg
  +359 2 806 67 00
  +359 2 806 67 11
  • Трейс Груп Холд АД - клон Белград

    


   Управител: инж. Стойко Мешков   Белград 11 000 Княз Милош 9/5
   tracegroupsrb@trace.bg


   Трейс Груп Холд АД
  • ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД - КЛОН БУКУРЕЩ

    


   Управител: Манол Кавръков   Букурещ Сектор 2, ул. Пъринцеле Галериу 9
   tracegroup@trace.bg
   +359 2 80 66 680
   +359 2 80 66 711
   Трейс Груп Холд АД
  • Трейс Груп Холд АД - клон Прага

    


   Управител: Манол Денев   Прага 11 000 ул. Климентска 1746/52
   tracegroup_cz@trace.bg
   +359 2 80 66 680
   +359 2 80 66 711
   Трейс Груп Холд АД
  • ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД – КЛОН СКОПИЕ

    


   Управител: инж. Иван Кацаров   Скопие 1000 ул. Антон Попов №1/3-28
   tracegroup_mk@trace.bg
   +359 80 66 680
   +359 80 66 711
   Трейс Груп Холд АД
  • ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД – КЛОН КИЕВ

   Управител: Манол Денев   Киев 02000 ул. Сеченова №7
   tracegroup@trace.bg
   +359 2 80 66 680
   +359 80 66 711
   Трейс Груп Холд АД
  • Дъщерни дружества
   • ТРЕЙС БГ ЕАД

         „Трейс БГ" EАД е една от водещите български фирми в областта на строителството, реконструкцията, рехабилитацията и поддръжката на пътища и пътна инфраструктура, метрополитени, жп инфраструктура и строителството на съоръжения, както и в изграждането на обществена инфраструктура и благоустрояване на жилищни райони. Специализирано e и в областта на проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност. Дружеството изгражда водоснабдителни и канализационни системи, пречиствателни станции, участва в аварийно-възстановителни дейности при природни бедствия и производствени аварии.


    Изпълнителни директори: инж. Георги Иванов, Манол Кавръков


         София 1404 кв. Гоце Делчев ул. "Метличина поляна" № 15, ет. 2
    `tracebg@trace.bg
    +359 2 8193 600
    +359 2 8193 602
    www.tracebg.com
   • ТРЕЙС СЪРБИЯ АД

      „Трейс Сърбия" АД е дружество, концентриращо своята дейност в регионите на градовете Ниш, Враня и Пирот. Предметът му на дейност обхваща строителство на пътища и съоръжения, поддръжка и ремонт на специализирана строителна техника и поддръжка на ВиК сектора, включително газоразпределителни и водоснабдителни мрежи, ПСОВ, интегрирани водни цикли, инсталации за третиране на твърди битови отпадъци; депа за отпадъци, комунални услуги.


    Изпълнителни директори: инж. Стойко Мешков, инж. Предраг Спасов    Ниш 18 000 ул. Генерала Транийеа 13а
    trace.serbia@trace.bg
    +381 18 517 000

    www.tracebg.com
   • ТРЕЙС ЯМБОЛ АД

     „Трейс Ямбол" АД  е сред най-големите инфраструктурни фирми в Ямболска област . Притежава богат опит в строителство и поддържането на пътища, автомагистрали и пътни съоръжения, както и в изграждането на обществена инфраструктура и благоустрояване на жилищни райони. Дружеството работи по обекти както от местно, така и от национално значение. Успешно реализира проекти по оперативните програми на Европейския съюз.


    Изпълнителен директор: инж. Иван Христов    Ямбол 8600 ул."д-р Петър Брънеков" 2
    psf_yambol@trace.bg
    +359 46 66 32 63
    +359 46 66 32 62
    www.tracebg.com
   • ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ ЕАД

      "ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ" ЕАД е сред водещите дружества в страната за управление на строителна механизация. То разполага с над 150 модерни строителни машини за експлоатация, както и собствен сервиз за ремонт и поддръжка. Фирмата извършва услуги със специализирана строителна техника при изграждането на най-големите инфраструктурни проекти в страната, участва в зимното поддържане на голяма част от общинската и републиканската пътна мрежа.  "ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ" ЕАД  освен за нуждите на холдинга, предлага техника под наем на конкурентни цени.


    Изпълнителен директор: Тоньо Стоев    Стара Загора 6000 кв. Голеш, база УСМ гр. Стара Загора
    usm@trace.bg
    +359 42 61 33 43
    +359 42 61 33 50
    www.tracebg.com
   • ТРЕЙС КЪМПАНИ ООД

       „Трейс Къмпани“ ООД е компания, създадена с цел изпълнение на инфраструктурни проекти на територията на Република Молдова. Основният предмет на дейност на дружеството е строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрали, пътища, улици, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, поддържане на пътища, пътни принадлежности и съоръжения; строителството на подземни и надземни релсови пътища, строителство на тунели; строителство на железопътни и пътни съоръжения; проектантско-инженерингова и търговска дейност; извършване на всички видове услуги със строителна и друга техника, товари и други дейности.


    Управител: Андриан Мажеру    Република Молдова, гр. Ватра, Община Кишинев, ул. Прунчул 1/1, офис 3
    tracegroup@trace.bg
    +359 2 80 66 680
    +359 80 66 711
   • ИНФРА КОМЕРС ЕООД

     „Инфра Комерс“ ЕООД има предмет на дейност консултантски услуги; услуги в областта на инвестиционната дейност; вътрешно и външнотърговска дейност; посредничество и агентство на български и чуждестранни физически лица; производството и търговията на бои и пластици за пътна маркировка (с изключителна здравина и устойчивост, подходящи за полагане на пътища, автомагистрали, самолетни писти, паркинги, детски и спортни площадки); производството на бои и мазилки за бита (широка цветова гама от обикновени и акрилатни бои за вътрешно и външно боядисване, структурни декоративни мазилки на силиконова основа, полимерни мазилки с влачена и драскана структура; всички продукти са специално тествани и сертифицирани).“ 


    Управител: Венцислав Георгиев    София 1407 кв. Лозенец бул. Джеймс Баучер 71
    infra.beograd@trace.bg
    +359 2 81 11 208

    www.tracebg.com
   • ИНФРА КОМЕРС ЕООД клон БЕЛГРАД

     Предметът на „Инфра Комерс“ ЕООД клон Белград е свързан с търговска дейност на едро. Дружеството е учредено в резултат от политиката на „Трейс Груп Холд“ АД за създаване на самостоятелна търговска фирма на територията на Р Сърбия, която да подпомага дейността на сръбските структури на компанията.


    Управител: Гергана Тотева    Белград 11 000 ул. Княз Милош 9/5
    g.toteva@trace.bg


    www.tracebg.com
   • ТРЕЙС ПРОПЪРТИС ЕООД

    „Трейс Пропъртис“ ЕООД е специализирано в управление на недвижими имоти и изпълнява всички видове услуги, извън основния предмет на дейност на групата на Трейс. Управител: инж. Янко Янчев    София 1407 кв. Лозенец бул. "Джеймс Баучер" № 71
    office.properties@trace.bg, sales.properties@trace.bg
    +359 2 80 66 700, +359 885 002 763

    https://traceproperties.bg/bg/properties/
  • Свързани дружества
   • Инжпроект ООД

     „Инжпроект” ООД е с  единствен предмет на дейност – проектиране. Дружеството е разработило множество проекти в областта на пътната инфраструктура и инженерните градски и извънградски мрежи. Проектантският колектив е участвал в изготвяне на отделни проекти свързани с изпълнението на АМ “Тракия”, АМ „Хемус” и столичния метрополитен. Колективът е автор на множество проекти за рехабилитация, реконструкция и ремонт на пътна инфраструктура от републиканската и общинската пътна мрежа. Дружеството е разработило общ устройствен план на Стара Загора и комуникационно транспортната система на града, както и интегрирания план за градско възстановяване и развитие.


    Управител: арх. Констатин Косев    София кв. Дружба, бул. „Проф. Цветан Лазаров" №152, ет.4

    +359 2 42 62 153
    +359 2 8193 602
    www.tracebg.com