Дейности

Летища

„Трейс Груп Холд" АД проектира, изгражда и поддържа военни и граждански летища.

През 2001 г. дружеството осъществи едновременно проектиране и строителство на летище "Граф Игнатиево" само за три месеца. Приложи нови технологии: производство на полимермодифициран битум и полагане на полимермодифициран асфалтобетон, пукнатиноразсейващ геосинтетик и осветителна система от най-съвременен тип. Реконструкцията беше изпълненна по изискванията на ИКАО и СТАНАГ.

Дружеството има договор за предпроектни проучвания, проектиране, изпълнение на нови и ремонтни строително-монтажни работи, реконструкции, преустройства, основни и аварийни ремонти и други необходими строително-монтажни работи, възникващи на обекти на територията на летище София за периода 2013 - 2017 г.