Дейности

Търговия и логистика

За да гарантира качеството на изпълнение на своите проекти, „Трейс Груп Холд” АД осъщестявава търговска дейност с продукти и материали, използвани в строителството. Чрез своето дъщерно дружество "Трейс Комерс" ЕООД холдингът вече има стабилно присъствие в множество търговски ниши: светли и тъмни горива и пътен битум, техническа сол, арматура, жп консумативи и материали, строителна механизация и др.