Новини

Новини

20 Юли 2017
Ремонтът на ул. „Кракра“, който започна на 01.06.2017 г., е първият етап от реконструкцията на бул. „Дондуков“. За по-малко от два месеца инженерите и строителите на „Трейс Груп Холд“ АД подмениха релсовия път на старото  трамвайно трасе и контактната мрежа. По релсовия път се поставиха специални...
29 Юни 2017
На 13.06.2017 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за реконструкция и вътрешно преустройство на административната сграда на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/. Възложител на поръчката е самата комисия, а  стойността на договора възлиза на 1 231 866,97 лева без ДДС. Финансирането, което...
26 Апр. 2017
В Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на „УСМ“ АД е вписано ново обстоятелство, отнасящо се за размера на капитала на дружеството. Капиталът му  е намален от 7 871 472 лева на 3 935 736 лева, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите  oт 2 лв. на 1 лв. всяка. В...
6 Апр. 2017
„Трейс Груп Холд“ АД направи промени в статута на дъщерното си дружество „Евротранс лоджистикс“ ЕООД, които влязоха в сила от 4 април, 2017 г. Наименованието му се променя на „Трейс Украйна“ ЕООД. Седалището и адреса на управление на дружеството се променят на „гр. София 1408, район „Триадица”, ул...
3 Апр. 2017
По инициатива на Даниела Симеонова, директор на ПГ по Архитектура, строителство и геодезия „Кольо Фичето“, Бургас и проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов, ръководител на Катедра „Пътища“ в УАСГ и председател на НС на „Трейс Груп Холд“ АД се проведе тридневен практически семинар за ученици и...
31 Март 2017
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев и инж. Върбан Ангелов, ръководител направление „Железопътна инфраструктура“ прерязаха лентата на първия в България интермодален терминал.
20 Март 2017
До седмица започва строителството на метрото в  кв. „Овча купел“, анонсира заместник-кметът на Столична община Евгени Крусев. Изпълнител е обединение „Метро Горна баня“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД
10 Март 2017
Жилищна сграда в ж.к. Загоре, гр. Нова Загора, изпълнена по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради спечели гласовете на гражданите в конкурса „Фасада на годината 2016“ на Баумит. Изпълнител на обекта е „Трейс Ямбол“ АД-компания от семейството на“ Трейс Груп...
7 Март 2017
„Трейс Груп Холд“ АД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение да изгради в поземлен имот № 000334, с площ от 21,006 дка в землището на гр. Бяла, местност „Без местност” с начин на трайно ползване: „Строителни материали“, завод за производство на...
27 Февр. 2017
Звездният спектакъл „Нощта на звездите“ събира в едно световни звезди на акробатичното цирково и певческо  изкуство, за да обяви и подкрепи звездните деца на България. Режисьор на благотворителния спектакъл е самият Кеес ван Лимпт - режисьор на супер шоу програми от Европа до САЩ. По време на...

Страници