Новини

Новини

26 Апр. 2017
В Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на „УСМ“ АД е вписано ново обстоятелство, отнасящо се за размера на капитала на дружеството. Капиталът му  е намален от 7 871 472 лева на 3 935 736 лева, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите  oт 2 лв. на 1 лв. всяка. В...
6 Апр. 2017
„Трейс Груп Холд“ АД направи промени в статута на дъщерното си дружество „Евротранс лоджистикс“ ЕООД, които влязоха в сила от 4 април, 2017 г. Наименованието му се променя на „Трейс Украйна“ ЕООД. Седалището и адреса на управление на дружеството се променят на „гр. София 1408, район „Триадица”, ул...
3 Апр. 2017
По инициатива на Даниела Симеонова, директор на ПГ по Архитектура, строителство и геодезия „Кольо Фичето“, Бургас и проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов, ръководител на Катедра „Пътища“ в УАСГ и председател на НС на „Трейс Груп Холд“ АД се проведе тридневен практически семинар за ученици и...
31 Март 2017
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев и инж. Върбан Ангелов, ръководител направление „Железопътна инфраструктура“ прерязаха лентата на първия в България интермодален терминал.
20 Март 2017
До седмица започва строителството на метрото в  кв. „Овча купел“, анонсира заместник-кметът на Столична община Евгени Крусев. Изпълнител е обединение „Метро Горна баня“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД
10 Март 2017
Жилищна сграда в ж.к. Загоре, гр. Нова Загора, изпълнена по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради спечели гласовете на гражданите в конкурса „Фасада на годината 2016“ на Баумит. Изпълнител на обекта е „Трейс Ямбол“ АД-компания от семейството на“ Трейс Груп...
7 Март 2017
„Трейс Груп Холд“ АД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение да изгради в поземлен имот № 000334, с площ от 21,006 дка в землището на гр. Бяла, местност „Без местност” с начин на трайно ползване: „Строителни материали“, завод за производство на...
27 Февр. 2017
Звездният спектакъл „Нощта на звездите“ събира в едно световни звезди на акробатичното цирково и певческо  изкуство, за да обяви и подкрепи звездните деца на България. Режисьор на благотворителния спектакъл е самият Кеес ван Лимпт - режисьор на супер шоу програми от Европа до САЩ. По време на...
21 Февр. 2017
На 20.02.2017 г. Обединение „Горна баня“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за строителство на участък с дължина 1 471, 44 м и две подземни метростанции от софийското метро, Втора обособена позиция от км 14+277,56 до км 15+749,00 по „Проект за разширяване на метрото в София;...
13 Февр. 2017
„Трейс Груп Холд“ АД взе участие в Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на 15 (петнадесет) обекта от етап I на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по няколко обособени позиции. Възложител по процедурата е Агенция „Пътна инфраструктура“....

Страници