Дейности

Автомагистрали, пътища и улици

Западна дъга на Софийски околовръстен път

Проектът се финансира от: ОП „Транспорт” 2007- 2013 г. и националния бюджет
Бюджет: 47 820 000 лв.
Начална дата: 12 Септ. 2012
Крайна дата: 31 Окт. 2015
Възложител Агенция "Пътна инфраструтура"
Изпълнител „Трейс СОП” ДЗЗД

Обект: Допълнително проектиране и строителството на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км. 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780”

„Западната дъга на Софийския околовръстен път“ е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор IV на Трансевропейската транспортна мрежа, свързващ Видин с Кулата. Проектът се финанансира Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Началото на обекта започва на км 59+400 от СОП като проектът е съобразен с проекта на пътен възел на АМ „Люлин”. Скоростната магистрала се развива върху съществуващото трасе на Софийски околовръстен път. Отсечката е дълга 3 км. и на нея ще бъдат изградени три големи пътни съоръжения. 

На км 60+596 ще се изгради естакада и пътен възел при пресичането с бул. „Царица Йоана”. Предвидено е изграждането на кръгово движение като основното трасе минава по естакада.
 
На км 61+629.18≡0+000 ще се изгради естакада и пътен възел при пресичането с бул. „Сливница”, като основното трасе преминава по  нея. На км 0+740 ще се изгради триотворен мост за преминаване над река Какач, връзката със съществуващия път се осъществи на км 1+000. 
 
При реализирането на проекта се постигнаха следните технически показатели :
 
  • Дължина на изграждания участък от автомагистралата - 3009,18 м.
  • Проектна скорост - Vnp = 80 км/час
  • Габарит – 46 м, в т. ч.: 
- 2 x 10,50 м.- пътно платно с 3,00 м материализирана разделителна ивица.
- Локални платна с ширина 6,00 м и 3,00 м материализирани разделителни ивици между платната за движение и локалните платна
- Тротоари - 2,00 м. 
  • Клас на пътя - градска автомагистрала клас І-Б
  • Пътни възли - с елементи за Vnp = 50 км/ч
  • Реконструкция на улици, пресичащи автомагистралата - с елементи за Vnp = 50 км/ч и 40 км/ч.
  • Част "Пътна"
           
Строителството обхвана директното трасе и реконструкцията на СОП в участък от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780 на Софийски околовръстен път в т. ч. - изграждането на два пътни възли с две естакади, два моста над река Какач и също реконструкция на съществуващото кръстовище с бул.”Сливница” и кръгово кръстовище с бул. „Царица Йоана”.
Нивелетата на пътя е съобразена с теренните условия, обезпечава се отводняването и се осигуряват необходимите височинни габарити при пресичанията на съществуващите булеварди и изградената автомагистрала.
 
Конструкция на пътната настилка, както за директното трасе, така и за локалните платна е съобразена с категорията на движение – много тежко. За износващ пласт на дирекното трасе е предвиден сплит мастик. 
 
Другите обособени части, които бяха изградени, са следните:
 
Част „Големи съоръжения”
Част „План за безопасност и здраве”
Част „Електроснабдяване”
Част „Улично осветление”
Част „Водоснабдяване”
Част „Канализация”
Част „Телекомуникации”
Част „Реконструкция на ВЛ 110 kv
 

Изпълнител е Обединение „Трейс СОП” ДЗЗД. Стойността на договора е 47 820 000 лв. с ДДС. Строителният надзор осъществява ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000-Три ес”. Техният договор е за 1 171 800 лв. с ДДС. Авторският надзор е на ЕТ „ЛЮДМИЛ КОЛАРОВ - КАНЕЛ”. Договорът е за 96 000 лв. с ДДС.