Холдинг

История

 • На 6 юли 2014 г. ТРЕЙС откри официално 7-километровото продължение на Обходния път на гр. Враца.
 • На 19 август 2013 г. беше открит 8-километровия участък на АМ „Хемус“, връзката  със Софийския околовръстен път и пътен възел „Яна“.
 • На 31 август 2012 г. председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу преряза лентата на вторият лъч на метрото, в чието изграждане участва ТРЕЙС като построи метростанциите в центъра -  "НДК" , "Европейски съюз" и "Дж. Баучер".
 • На 1 юли 2012 г. е открит за движение лот 2 на АМ "Тракия" Стара Загора - Нова Загора.
 • На 25 април 2012 г. председателят на Европейският съвет Херман ван Ромпой, който откри новопостроения от ТРЕЙС участък на столичното метро „ж.к. Младост 1 – ж.к. Младост 3 - "Цариградско шосе". 
 • Ноември 2011 г. "Трейс Груп Холд" АД празнува 15-годишнината от създаването си и открива нов Главен офис в София.
 • 2010 г. "Трейс Груп Холд" АД започва изграждането на ЛОТ 2 на АМ "Тракия".
 • 2009 г. разширява дейността си в областта на околната среда като активно участва в изграждането на най-големите интегрирани водни проекти в България.
 • 2008 г. „Трейс Груп Холд” АД разширява обхвата на строителство, като установява трайни позиции в  изграждането на метрополитени и във високото строителство. 
 • „Трейс Груп Холд” АД  разширява дейността си в чужбина.  Създава дъщерни дружества в дружества в Оман и Сърбия.
 • Декември 2007 г. „Трейс Груп Холд” АД става публично дружество. С появата си на Българската фондова борса отбелязва рекорд по презаписване с първичното публично предлагане на 200 000 нови акции.
 • 2007 г. „Трейс Груп Холд" АД отбеляза своя 10-годишен юбилей с официален прием в Националния исторически музей, София. 
 • май 2007 г. "Трейс Груп Холд" АД завършва изграждането на ЛОТ 1 на АМ "Тракия". 
 • 2005 г. СХ "Трейс Груп" АД се името "преструктурира в дъщерна фирма на "Трейс Груп Холд" АД под Строителна Компания ТРЕЙС" АД .
 • 2004 г. Учредява се "Трейс Груп Холд" АД. Централните офиси на холдинга са в София и Стара Загора, а останалите в градовете Бургас, Сливен, Ямбол, Кърджали, Смолян и Казанлък. Холдингът е изцяло частно акционерно дружество, което е отправната точка за преодоляване трудностите на пазара.  
 • 2003 г. Създава се СХ "Трейс Груп" АД. В холдинговата структура влизат 14 фирми, сред които водеща е "Пи Ес Ай" АД. Холдингът управлява браншово обвързани компании и контролира техния производствен, финансов, мениджърски и човешки потенциал.  
 • 2002 г. "Пътстройинженеринг" АД се преименува в "Пи Ес Ай" АД.  
 • 1997 г. Капиталът на "Пътстройинженеринг" става 100% частен. Държавата обявява за приватизация 65% от капитала на дружеството. "Пътстройинженеринг" е едно от най-предпочитаните дружества за вложителите на инвестиционни бонове. В годините на икономически преобразувания и рецесия в България фирмата е без дългове, с положителен финансов резултат и спечелени проекти за реконструкции и рехабилитации на републиканската пътна мрежа.  
 • 1995 г. "Пътстройинженеринг" ЕООД се преобразува в еднолично акционерно дружество. Фирмата изпълнява рехабилитацията на пътя Стара Загора - Поповица. Проектът е финансиран от ЕБВР и ЕИБ. "Пътстройинженеринг" печели търг на ГУП и Транспроект за рехабилитация на международен път ферибот Калафат - Околовръстен път Видин, финансиран по Програма ФАР.  
 • 1993 г. На 27.04. 1993г. с решение на Министерския съвет част от активите на Пътно управление Стара Загора се преобразуват и се създава "Пътстройинженеринг" ЕООД. Управител на дружеството е инж. Николай Михайлов.  
 • 1946 г. Окръжно пътно управление Стара Загора – изграждане на нова пътна мрежа, асфалтиране и реконструкция на пътища на територията на старозагорски окръг.  
 • 1938 г. В България се създава Главна дирекция на строежите. Откриват се 7 областни инженерства и 50 околийски инженерства, сред които и това в Стара Загора.  
 • 1883 г. На 3.04.1883 г. с княжески Указ № 267 се утвърждава Закон за направата, поправката и поддръжката на окръжните пътища, с който се поставя началото на държавната администрация за изграждане и поддръжка на пътищата в България.