Дейности

  

Обществени, производствени и жилищни сгради

Регионален исторически музей - Стара Загора

Проектът се финансира от: Обищина Стара Загора и Министерството на културата
Начална дата: 11 Ноем. 2008
Крайна дата: 03 Март 2009
Възложител Община Стара Загора

Експозицията на Регионалния исторически музей e разположена в специална сграда, построена върху останки от централната улица (Cardo maximus) на античния град Августа Траяна и в силует представя идеята за пясъчен часовник. Открита е официално на 03.03.2009 г. , когато завършва последният етап от строителството. Разгънатата й застроена площ е 4 438,00 м2

В градоустройствено отношение комплексът е решен в контекста на цялостното оформяне на Централния площад в Стара Загора. Той има ясно отношение към всички градоустройствени направления, съобразен е с даденостите на ситуацията и с прилежащото застрояване на квартала. Най–съществените елементи на площада – откриването на античното ниво и дори характерни елементи от дизайна, са хармонично „цитирани” при пространственото и силуетното изграждане на комплекса. Той е композиран от три ясно различими и пластично обвързани обема: Експозиционна сграда, Административна част и открит Лапидариум. Между тях е потърсена и смислова връзка чрез характерното решаване на обема на експозиционните площи като своеобразен стъклен „пясъчен часовник”, което го извежда до позицията на обединяващ символ на комплекса. Този ярък образ като че ли отключва мисълта на зрителя за многопосочни асоциативни построения, първото, от които, е  представата за вечно течащото време и за устойчивите следи, които то оставя в материалния свят.

Уникалността на музейната сграда се състои не само в нейната архитектура, а и в това, че тя е изградена непосредствено над главната улица (кардо максимус) на античния град Августа Траяна. Античното ниво, заедно с всички исторически находки от археологическия резерват, е експонирано по възможно най-атрактивен начин и се вписва адекватно в структурата на новата сграда. Всички нива на музея са визуално обвързани чрез пробиви в плочите и цялостно отваряне към разкритата автентична археология.

По горните етажи се разполагат експозиционни площи, разкриващи различните исторически етапи от развитието на града. Археологията отвън преминава в пространството на открития лапидариум. В административната част са проектирани: хранилища, работни кабинети, лаборатории, работилници, библиотека, лекционна зала и др.

            Комплексът е проектиран съгласно всички изисквания за достъпна архитектурна среда.

            Конструктивната система е монолитна, скелетна, с напрягане на местостроежа, с цел да бъдат реализирани големи подпорни разстояния, позволяващи да се премости античната улица.

            В инсталационните решения са приложени всички съвременни технологични иновации, които създават отлични възможности при функционирането на сградата за голям период от време.

            Основните идеи при реализирането на обекта могат да се обобщят в няколко направления:

·         Функционално групиране на административните и научно-приложни дейности в един блок, на експозиционните площи във втори блок и образуването на ансамбъл от тези два блока заедно със сградата на ОББ.

·         Отвореност и взаимно проникване на външната и вътрешната среда.

·         Неприкосновеност на запазената автентична археология и превръщането и в основа на общото архитектурно решение.

·         Създаване на непрекъснато пространство в приземния етаж на сградата, в което безпрепятствено е експонирана античната улица и част от прилежащата и застройка. В източна и западна посока от експозиционната площ са проектирани открити пространства за разполагане на лапидарни паметници, които заедно с прозрачния обем на експозицията на това ниво създават усещане за непрекъснатост на градското пространство и взаимно проникване на екстериор и интериор.

·         Чрез пробиви на всички експозиционни нива естествената светлина достига до нивото на античната улица, а пространствата на отделните експозиции се свързват и пулсират в контакт с автентичните фрагменти на античния град.

·         В интериорното решение и колоритът, и растера, и вида на използваните материали са подчинени на една основна цел: да се подчертае значимостта на експонатите на фона на приглушена архитектурна среда със семпъл, изчистен и ненатрапчив дизайн.

Освен максимално добрата функционалност на сградата на историческия музей, проектантския колектив е целял с обемно-пространственото решение да създаде архитектурен образ, който да вълнува, да поражда въпроси и да бъде място на срещата във времето на всички културно–исторически пластове на град Стара Загора.

     Проектанти:

Част Архитектурна:  арх. Георги Чернев, арх. Петър Киряков, арх. Николай Вътев.

Част Строително-конструктивна:  инж. Румен Драганов, инж. Ивайло Драганов, инж. Стефко Драгов, инж. Ивайло Терзиев

Част ВиК: инж. Тодор Михайлов.

Част Ел: инж. Иван Грънчаров, инж. Виолета Витанова.

Част ОВ: инж. Веселин Николов, инж. Стефан Пачников, инж. Слави Каличков

Главен изпълнител: Сдружение”Трейс”