Дейности

  

ВиК и пречиствателни съоръжения

Интегриран воден проект за София - II етап

Бюджет: 16 131 885 лв.
Начална дата: 22 Окт. 2009
Крайна дата: 15 Март 2011
Възложител Министерство на околната среда и водите

Изграждане на водопроводи и канализационни колектори – II етап 

  • Продължение на ляв Владайски колектор
  • Довеждащ колектор Банкя – Какач
  • Рехабилитация на Рилския водопровод

Целта на проекта е да подобри водоснабдителната и канализационната инфраструктура на София. По този начин се подобрява нивото на обслужване във ВиК сектора, снабдяването на населението с качествена питейна вода и опазване на околната среда от заустване на непречистени отпадни води.  Проектът обхваща три обекта:

  • Продължение на Ляв Владайски колектор.

Трасето на колектора е с дължина около 4 км и преминава по левия бряг на Владайската река от заустването при Баня, Овча купел до горната западна част на кв. Княжево. По този начин се осигурява отвеждането на отпадните води от населените площи над колектора.   

  • Довеждащ колектор Банкя – Какач

Колекторът транспортира отпадните води от гр. Банкя и прилежащите села и местности, като зауства в съществуваща шахта на колектор „Какач” по десния бряг на р. Какач в близост до бул. “Европа” и Околовръстното шосе. Колекторът е с дължина около 8 км.   

  • Рехабилитация на Рилския водопровод.

Рехабилитация на водопровода в участъка след Сифон 3. Той е с дължина около 200 м и се намира над с. Железница. Водопроводът ще бъде укрепен чрез инжекционни работи в земната основа и запълване на фуги и пукнатини от вътрешната страна на тръбата. Възстановяване на отливния канал на Водна камера Симеоново, която е част от Рилския водопровод.