Дейности

  

ВиК и пречиствателни съоръжения

Изграждане на водопроводна мрежа на Стара Загора - Лот 5

Проектът се финансира от: ЕБВР
Бюджет: 1 614 114.20 лв.
Начална дата: 08 Окт. 2007
Крайна дата: 20 Окт. 2009
Възложител ВиК - Стара Загор
Изпълнител Дъщерно дружество "Пи Ес Ай" АД

Изграждане на водопроводна мрежа на Стара Загора - Лот 5Основни видове строителни и монтажни работи, изпълнени на обекта:

  • изкопи - 7 821 м3;
  • подложки от пясък - 3 131 м3;
  • насип от заклинен трошен камък - 6 306 м3;
  • улични ревизионни шахти - 25 броя;
  • тръби ПЕВП от Ø32 до Ø200 - 6 750 м.