Новини

Trace E - бюлетин

1 Юни 2009
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че: Трейс Груп Холд АД подписа...
1 Юни 2009
В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че наименованието на „Пи Ес...
1 Ян. 2009
Разширението на метрото от бул. "Патриарх Евтимий" до бул "Черни връх" ще заработи до 2012 г. Това заяви министърът на транспорта Петър Мутафчиев, цитиран от БТА. Министърът и столичният кмет Бойко Борисов направиха днес проверка на място на напредъка на строежа на метрото в отсечката бул. "...

Страници