Холдинг

Структура на групата

 • Трейс Груп Холд АД
  София 1408 Лозенец жил. група "Южен парк", ул. „Никола Образописов" № 12
  tracegroup@tracebg.com
  +359 2 806 67 00
  +359 2 806 67 11
  • Трейс Груп Холд АД - клон Сърбия

    


   Управител: инж. Стела Манева   Белград 11 000 Княз Милош 9/5
   office.beograd@tracebg.com
   +381 11 406 44 23

   Трейс Груп Холд АД
  • Трейс Груп Холд АД - клон Чехия

    


   Управител: инж. Венцислав Кръстев   Прага 11 000 ул. Климентса 1746/52
   tracegroup_cz@tracebg.com
   +359 2 80 66 680
   +359 2 80 66 711
   Трейс Груп Холд АД
  • Дъщерни дружества
   • Трейс София EАД

    „Трейс София“ EАД е фирма с ясно обособена инженерингова дейност, обхващаща всички етапи на строителния процес. Дружеството е една от водещите български фирми в областта на строителството, реконструкцията, рехабилитацията и поддръжката на метрополитени, жп инфраструктура и строителството на съоръжения, както и в изграждането на обществена инфраструктура и благоустрояване на жилищни райони. Специализирано и в областта на проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност.    София 1404 кв. Гоце Делчев ул. "Метличина поляна" № 15, ет. 2
    trace_sofia@tracebg.com
    +359 2 8193 600
    +359 2 8193 602
    tracesofia.tracebg.com
   • ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

    "Трейс - Пътно строителство” АД  изпълнява инфраструктурни  обекти от национално и регионално значение (с акцент регионите на градовете Стара Загора, Плевен, Бургас и Смолян), участва и в международни проекти. В обхвата на пазарния сектор на фирмата се включват обекти за рехабилитация, реконструкция, строителство и поддържане на пътища, автомагистрали, летища,обекти на градската инфраструктура. Дружеството изгражда водоснабдителни и канализационни системи, пречиствателни станции, участва в аварийно-възстановителни дейности при природни бедствия и производствени аварии.


    Изпълнителни директори: инж. Галин Йонев, Манол Кавръков    София 1407 Лозенец бул. Джеймс Баучер 71.
    trace_rc@tracebg.com
    +359 2 45 21 420
    +359 2 45 21 430
    Трейс Груп Холд АД
   • ТРЕЙС ЯМБОЛ АД АД

    ТРЕЙС ЯМБОЛ АД  е сред най-големите инфраструктурни фирми в Ямболска област . Притежава богат опит в строителство и поддържането на пътища, автомагистрали и пътни съоръжения, както и в изграждането на обществена инфраструктура и благоустрояване на жилищни райони. Дружеството работи по обекти както от местно, така и от национално значение. Успешно реализира проекти по оперативните програми на Европейския съюз.


    Изпълнителен директор: инж. Петя Петрова    Ямбол 8600 ул."д-р Петър Брънеков" 2
    psf_yambol@tracebg.com
    +359 46 66 32 63
    +359 46 66 32 62
    www.psfyambol.com
   • Инфрастрой ЕAД

    „ИНФРАСТРОЙ” ЕAД работи на територията на Северна България. Притежава богат опит в строителството и ремонта на пътища и пътни съоръжения, както и в изграждането на обществена инфраструктура и благоустрояване на жилищни райони. Дружеството работи по обекти както от регионално, така и от национално значение. Успешно реализира проекти по оперативните програми на Европейския съюз.


    Управител: Инж. Венцислав Дилков    Плевен 5800 бул. "Г. Кочев" № 4, ет.3
    infrastroy@tracebg.com
    +359 64 80 19 59
    +359 64 80 14 60
   • Родопа Трейс ЕАД

    „Родопа Трейс” ЕАД е малка, но динамична фирма с устойчиво развитие. Дружеството работи на територията на Централните Родопи и дейността й е концентрирана в изпълнение на инфраструктурни проекти, стоителство и поддържака на пътища. Дружеството е ангажирано с дейностите по текущо и зимнно поддържане на общинска и републиканската пътна мрежа в региона на Южна България.


    Управител: инж. Димитър Палагачев    Смолян 4700 бул. „България“ № 6
    rodopa@tracebg.com
    +359 304 1 40 84
   • Трейс Транс ЕООД

    „Трейс Транс” ЕООД е след най-големите фирми в страната за транспортни услуги в областта на строителството. Притежава над сто тежкотоварни камиона „Рено Керакс”.  Предлага комплексни транспортни услуги, в т. ч. отдаване на камиони под наем.


    Управител: Галин Михайлов    София 1408 ул. „Метличина поляна” № 15
    trace_trans@tracebg.com
    +359 2 965 79 46
    +359 2 965 79 44
   • Трейс ПЗП Ниш АД

    "Трейс ПЗП Ниш" АД разполага със кариера, трошачно-сортировъчна инсталация с производителност 400 т/ч, три асфалтови бази, над 100 броя пътно–строителни машини и транспортна техника, технически и производствени бази, офиси. Собствената кариера се намира в района на Долац,  а трошачно-сортировъчна инсталация е оборудвана да произвежда всички видове фракции. Дружеството притежава техническа база в Ниш и производствени бази на територията на всички прилежащи общини. Административните офиси са в Ниш и Пирот.


    Изпълнителни директори: Милутин Гашевич


         Ниш ул. Генерала Траниеа 13 -а
    pzp.nis@tracebg.com
   • Трейс ПЗП Враня АД

    Изпълнителен директор: Предраг Спасов    Враня Република Сърбия, ул. Боре Станковича № 19
    pzp.vranje@tracebg.com
   • УСМ АД

    УСМ  АД е сред водещите дружества в страната за управление на строителна механизация.  То разполага с над 150 модерни строителни машини и собствен сервиз за ремонт и поддръжка. Фирмата участва в изграждането на най-големите инфраструктурни проекти в страната, в рехабилитацията, текущия ремонт и зимното поддържане на голяма част от общинската и републиканската пътна мрежа. УСМ АД освен за нуждите на холдинга, предлага техниката под наем на  конкурентни цени.


    Изпълнителен директор: Тоньо Стоев    Стара Загора 6000 кв. Голеш, база УСМ гр. Стара Загора
    usm@tracebg.com
    +359 42 61 33 43
    +359 42 61 33 50
    usm.tracebg.com
   • Трейс Интернешънъл ЕООД

    „Трейс  Интернешънъл” ЕООД осъщестява международните контакти на  групата и е собственик на дъщерните дружества зад граница. Основните му дейности са проучване на чуждия строителен пазар и реализацията на проекти зад граница.


    Управител: Тихомир Христов    София 1408 Лозенец бул. "Джеймс Баучер" № 71
    international@tracebg.com
    +359 2 8111201, +359 2 8111203
    +359 2 811210
    traceinternational.tracebg.com
    • Трейс Болканс ООД, Р. Сърбия
    • Ню Бриджис ЕООД
    • Редко Трейс Интернешънъл ООД, Катар
    • Виор - Велика Морава АД, Р. Сърбия
    • Трейс Ал Джунееби, Султанат на Оман
   • Трейс Комерс ЕООД

    „Трейс Комерс” ЕООД е дъщерно дружество на "Трейс Груп Холд” АД с предмет: търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, строителство и превоз на стоки.


    Управител: Дамян Дамянов    София 1407 кв. "Гоце Делчев" ул. "Метличина поляна" № 15
    commerce@tracebg.com
    +359 2 965 7940
    +359 2 965 7943
    http://tracecommerce.tracebg.com/
   • ИНФРА КОМЕРС ЕООД

    ИНФРА КОМЕРС ЕООД има предмет на дейност консултантски услуги; услуги в областта на инвестиционната дейност; вътрешно и външнотърговска дейност; посредничество и агентство на български и чуждестранни физически лица.     София 1408 Лозенец бул. Джеймс Баучер 71
    commerce@tracebg.com
    +359 2 8111213
   • Трейс Холидей ЕООД
    София 1408 София 1408 Лозенец, жил. група "Южен парк", ул. Никола Образописов" № 12

    +359 2 806 66 694
    +359 2 806 67 11
  • Асоциирани дружества
   • Техностройинженеринг - 99 АД
    Ямбол 8600 Градски парк, п.к. 215
    tse_office@yambollam.com
    +359 46 66 19 81
    +359 46 66 19 80
  • Свързани дружества
   • Инжпроект ООД

    „Инжпроект” ООД е с  единствен предмет на дейност – проектиране. Дружеството е разработило множество проекти в областта на пътната инфраструктура и инженерните градски и извънградски мрежи. Проектантският колектив е участвал в изготвяне на отделни проекти свързани с изпълнението на АМ “Тракия”, АМ „Хемус” и столичния метрополитен. Колективът е автор на множество проекти за рехабилитация, реконструкция и ремонт на пътна инфраструктура от републиканската и общинската пътна мрежа. Дружеството е разработило общ устройствен план на Стара Загора и комуникационно транспортната система на града, както и интегрирания план за градско възстановяване и развитие.


    Управител: арх. Констатин Косев    София 1404 кв. "Гоце Делчев" Инжпроект ООД
    engproject_sf@tracebg.com
    +359 2 81 93 600
    +359 2 81 93 602
   • Химколор АД

    Основната дейност на „Химколор“ АД е свързана с производството и търговията на бои и платистци за пътна маркировка и бои и мазилки за бита. В модерната база на дружество се произвеждат бои и пластици за хоризонтална пътна маркировка с изключителна здравина и устойчивост, подходящи за полагане на пътища, автомагистрали, самолетни писти, паркинги, детски и спортни площадки. Дружеството е специаилзирано и в производството на бои и мазилки за бита – широка цветова гама от обикновени и акрилатни бои за вътрешно и външно боядисване, структурни декоративни мазилки на силиконова основа, полимерни мазилки с влачена и драскана структура. Всички продукти на фирмата са специално тествани и сертифицирани.


    Изпълнителен директор: Костадин Иванов    Първомай 4270 ул. Бузлуджа № 3
    himcolor@tracebg.com


    www.himcolorbg.com