Холдинг

Структура на групата

 • Трейс Груп Холд АД
  София 1408 Лозенец жил. група "Южен парк", ул. „Никола Образописов" № 12
  tracegroup@tracebg.com
  +359 2 806 67 00
  +359 2 806 67 11
  • Трейс Груп Холд АД - клон Белград

    


   Управител: инж. Стойко Мешков   Белград 11 000 Княз Милош 9/5
   office.beograd@tracebg.com


   Трейс Груп Холд АД
  • Трейс Груп Холд АД - клон Прага

    


   Управител: Манол Денев   Прага 11 000 ул. Климентска 1746/52
   tracegroup_cz@tracebg.com
   +359 2 80 66 680
   +359 2 80 66 711
   Трейс Груп Холд АД
  • ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД – КЛОН СКОПИЕ

    


   Управител: инж. Иван Кацаров   Скопие 1000 ул. Антон Попов №1/3-28
   tracegroup_mk@tracebg.com
   +359 80 66 680
   +359 80 66 711
   Трейс Груп Холд АД
  • ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД – КЛОН КИЕВ

   Управител: Манол Денев   Киев 02000 ул. Сеченова №7
   tracegroup@tracebg.com
   +359 2 80 66 680
   +359 80 66 711
   Трейс Груп Холд АД
  • Дъщерни дружества
   • Трейс София EАД

     „Трейс София“ EАД е фирма с ясно обособена инженерингова дейност, обхващаща всички етапи на строителния процес. Дружеството е една от водещите български фирми в областта на строителството, реконструкцията, рехабилитацията и поддръжката на метрополитени, жп инфраструктура и строителството на съоръжения, както и в изграждането на обществена инфраструктура и благоустрояване на жилищни райони. Специализирано и в областта на проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност.


    Изпълнителен директор: инж. Бисер Иванов


         София 1404 кв. Гоце Делчев ул. "Метличина поляна" № 15, ет. 2
    trace_sofia@tracebg.com
    +359 2 8193 600
    +359 2 8193 602
    tracesofia.tracebg.com
   • ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

     „Трейс-Пътно строителство” АД изпълнява инфраструктурни обекти от национално и регионално значение (с акцент регионите на градовете Стара Загора, Плевен, Бургас и Смолян), участва и в международни проекти. В обхвата на пазарния сектор на фирмата се включват обекти за рехабилитация, реконструкция, строителство и поддържане на пътища, автомагистрали, летища, обекти на градската инфраструктура. Дружеството изгражда водоснабдителни и канализационни системи, пречиствателни станции, участва в аварийно-възстановителни дейности при природни бедствия и производствени аварии.


    Изпълнителни директори: Манол Кавръков, инж. Георги Иванов    София 1404 кв. Гоце Делчев ул. "Метличина поляна" № 15
    trace_rc@tracebg.com
    +359 2 45 21 420
    +359 2 45 21 430
    Трейс Груп Холд АД
   • ТРЕЙС СЪРБИЯ АД

      „Трейс Сърбия" АД е дружество, концентриращо своята дейност в регионите на градовете Ниш, Враня и Пирот. Предметът му на дейност обхваща строителство на пътища и съоръжения, поддръжка и ремонт на специализирана строителна техника и поддръжка на ВиК сектора, включително газоразпределителни и водоснабдителни мрежи, ПСОВ, интегрирани водни цикли, инсталации за третиране на твърди битови отпадъци; депа за отпадъци, комунални услуги.


    Изпълнителни директори: инж. Стойко Мешков, инж. Предраг Спасов    Ниш 18 000 ул. Генерала Транийеа 13а
    trace.serbia@tracebg.com
    +381 18 517 000

    www.tracebg.com
   • ТРЕЙС ЯМБОЛ АД

     „Трейс Ямбол" АД  е сред най-големите инфраструктурни фирми в Ямболска област . Притежава богат опит в строителство и поддържането на пътища, автомагистрали и пътни съоръжения, както и в изграждането на обществена инфраструктура и благоустрояване на жилищни райони. Дружеството работи по обекти както от местно, така и от национално значение. Успешно реализира проекти по оперативните програми на Европейския съюз.


    Изпълнителен директор: инж. Иван Христов    Ямбол 8600 ул."д-р Петър Брънеков" 2
    psf_yambol@tracebg.com
    +359 46 66 32 63
    +359 46 66 32 62
    www.tracebg.com
   • УСМ АД

      "УСМ" АД е сред водещите дружества в страната за управление на строителна механизация. То разполага с над 150 модерни строителни машини за експлоатация, както и собствен сервиз за ремонт и поддръжка. Фирмата извършва услуги със специализирана строителна техника при изграждането на най-големите инфраструктурни проекти в страната, участва в зимното поддържане на голяма част от общинската и републиканската пътна мрежа. "УСМ" АД освен за нуждите на холдинга, предлага техника под наем на конкурентни цени.


    Изпълнителен директор: Тоньо Стоев    Стара Загора 6000 кв. Голеш, база УСМ гр. Стара Загора
    usm@tracebg.com
    +359 42 61 33 43
    +359 42 61 33 50
    www.tracebg.com
   • ТРЕЙС - М ИНВЕСТ ООД

       Портфолиото на услугите и дейностите на фирмата включва специализирани строежи, свързани с изграждането и ремонта на магистрали, инженерни съоръжения, висок клас пътища и др. публични проекти в Германия. Дейността на фирмата ще бъде допълвана и с развитие на проекти в областта на жилищното строителство, административни сгради, офис сгради и други обществени и частни проекти.


    Управители: Манол Кавръков, Недко Младенов    Висбаден 65185 Майнцерщрасе № 25
    mtkavrakov@tracebg.com
    +359 2 4521420
    +359 2 4521430
   • ИНФРА КОМЕРС ЕООД

     „Инфра Комерс“ ЕООД има предмет на дейност консултантски услуги; услуги в областта на инвестиционната дейност; вътрешно и външнотърговска дейност; посредничество и агентство на български и чуждестранни физически лица; производството и търговията на бои и пластици за пътна маркировка (с изключителна здравина и устойчивост, подходящи за полагане на пътища, автомагистрали, самолетни писти, паркинги, детски и спортни площадки); производството на бои и мазилки за бита (широка цветова гама от обикновени и акрилатни бои за вътрешно и външно боядисване, структурни декоративни мазилки на силиконова основа, полимерни мазилки с влачена и драскана структура; всички продукти са специално тествани и сертифицирани).“ 


    Управител: Венцислав Георгиев    София 1407 кв. Лозенец бул. Джеймс Баучер 71
    infra_commerce@tracebg.com
    +359 2 81 11 208

    www.tracebg.com
   • ИНФРА КОМЕРС ЕООД клон БЕЛГРАД

     Предметът на „Инфра Комерс“ ЕООД клон Белград е свързан с търговска дейност на едро. Дружеството е учредено в резултат от политиката на „Трейс Груп Холд“ АД за създаване на самостоятелна търговска фирма на територията на Р Сърбия, която да подпомага дейността на сръбските структури на компанията.


    Управител: Гергана Тотева    Белград 11 000 ул. Княз Милош 9/5
    g.toteva@tracebg.com


    www.tracebg.com
   • ТРЕЙС ПРОПЪРТИС ЕООД

    „Трейс Пропъртис“ ЕООД е специализирано в управление на недвижими имоти и изпълнява всички видове услуги, извън основния предмет на дейност на групата на Трейс. Управител: инж. Янко Янчев    София 1407 кв. Лозенец бул. "Джеймс Баучер" № 71
    office.properties@tracebg.com
    +359 2 81 11 219

    www.tracebg.com
  • Свързани дружества
   • Инжпроект ООД

     „Инжпроект” ООД е с  единствен предмет на дейност – проектиране. Дружеството е разработило множество проекти в областта на пътната инфраструктура и инженерните градски и извънградски мрежи. Проектантският колектив е участвал в изготвяне на отделни проекти свързани с изпълнението на АМ “Тракия”, АМ „Хемус” и столичния метрополитен. Колективът е автор на множество проекти за рехабилитация, реконструкция и ремонт на пътна инфраструктура от републиканската и общинската пътна мрежа. Дружеството е разработило общ устройствен план на Стара Загора и комуникационно транспортната система на града, както и интегрирания план за градско възстановяване и развитие.


    Управител: арх. Констатин Косев    София кв. Дружба, бул. „Проф. Цветан Лазаров" №152, ет.4

    +359 2 42 62 153
    +359 2 8193 602
    www.tracebg.com