Новини

Новини

15 Май 2018
Във връзка с изпълнение на обект „Разширение на Пречиствателна станция  за отпадъчни води и Пречиствателна станция за замърсени води Юг – Летище Рузине, Прага“ е налице съдебен спор между „Трейс Груп Холд“ АД и Възложителя, който достига 10% от собствения капитал на дружеството. Конкретният размер...
10 Май 2018
Тържествено и с водосвет бяха открити зони за отдих, детски и фитнес площадки в квартал „Тева” при изпълнението на проект: „Подобряване на градската среда в гр. Перник", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. Лентата прерязаха кметът на община Перник д-р Вяра Церовска и...
8 Май 2018
120 лекоатлети от Сърбия и България взеха участие в  „Гергъовденски пробег – Паметник 2018“ На Гергьовден, 6-ти май, в Димитровград се проведе първото издание на  състезание по лека атлетика, в което участваха ученици от  I-ви до XII-ти клас, както и мъже и жени. Трасето е с дължина 3100 м, като...
4 Май 2018
На 03.05.2018 г. в Централния регистър на Република Македония беше регистриран клон на „Трейс Груп Холд“  АД на територията на гр. Скопие. Предметът на дейност на „Трейс Груп Холд“ АД клон Скопие включва: проектиране, изграждане, реконструкция на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура, жп...
19 Апр. 2018
„Трейс Груп Холд“ АД подписа на 17.04.2017 г. договор за «Доизграждане на довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, обл. Русе, област Русе)“ с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата...
2 Апр. 2018
„Трейс Груп Холд“ АД започва строителството на обект: „Изграждане на северно платно на бул. „Тодор Каблешков” от ул. „Луи Айер” до ул. „Емилиян Станев” и изпълнение на строително-монтажни работи по бул. „Тодор Каблешков” от бул. „България” до ул. „Луи Айер” и от ул. „Емилиян Станев” до бул. „Черни...
21 Март 2018
На 20 март се състоя специалното издание на инициативата "Infrastructure Bulgaria Awards 2018" на "Градът Медиа Груп", част от календара на събитията на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Изграждането на софийското метро получи приза „Най- успешен инфраструктурен проект на...
9 Март 2018
„Трейс Груп Холд” АД влиза в групата на най-ликвидните дружества на Българската фондова борса, считано от 19 март 2018 г. На свое заседание, проведено на 08.03.2018 г.,  Съветът на директорите на БФБ-София АД реши в състава на основния борсов индекс SOFIX да влезнат „Трейс Груп Холд“ АД и  Холдинг...
7 Март 2018
На 27.02.2018 г. „Трейс ПЗП Ниш“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за  „Поддръжане на пътища първи и втори клас на територията ЮГ 1 ( Ю1 ) – 547 км на територията на общините Куршумлия, Блаце, Прокупле, Мерошина, Житораджа, Ниш, Долевац, Алексинац, Ражан, Република...
23 Февр. 2018
На 05.02.2018 г. „Трейс ПЗП Враня“ООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, подписа договор за рехабилитация на общински път ОП 16, участък Лесковац - моста на  Южна Морава, град  Лесковац, Р Сърбия. Стойността на договора възлиза на 779 885,70 лева, като срокът за изпълнение на строителните...

Страници