Новини

Trace E - бюлетин

1 Септ. 2009
„Трейс Груп Холд” АД влезе в SOFIX на 23 септември 2009 г. с решение на Съвета на директорите на Българската фондова борса. Холдингът беше прибавен в SOFIX с пазарната си капитализация при free-flaot с 10,45%. SOFIX включва само най-ликвидните компании, листвани на БФБ. Той е известен като индекс...
1 Юли 2009
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че: На 2 юли „Пи Ес Ай” АД...
1 Юли 2009
Държавата закъса за професионалисти. Дано новият кабинет успее да мотивира чиновниците, казва в интервю за в. „Стандарт” президентът на „Трейс Груп Холд” АД Доц. д-р инж. Николай Михайлов е председател на секция "Инженерна инфраструктура" към Камарата на строителите в България. Член е на...
1 Юли 2009
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че: На 1 юли 2009 г. „Пи Ес Ай”...
1 Юли 2009
В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че с решение № 20090713093051...
1 Юли 2009
Фирми от групата на „Трейс” започнаха строителството на голям буферен паркинг за 1500 автомобила и изграждането на метростанцията на бул. „Цариградско шосе“. Първата копка на обекта беше направена днес от столичния кмет Бойко Борисов. Метростанцията ще бъде разположена напречно на бул. „Цариградско...
1 Юли 2009
„Трейс Груп Холд” АД с партньори „SNC-LAVALIN” и „Станилов” ЕООД заявиха инвеститорски интерес към строителство и експлоатацията на Проекта „Обходен път на град Габрово с тунелно преминаване на връх "Шипка". В заявлението до Националната агенция „Пътна инфраструктура” трите компании прилагат общо...
1 Юли 2009
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че: На 29.06.2009 г. „Трейс...
1 Юли 2009
Момчетата, които победиха пазара и удвоиха парите си в Улица на парите, ще инвестират наградите в образование и в депозити. По-нататък във времето мислят и за покупки на акции, но според тях моментът за влизане на борсата още не е назрял. В България може да получиш доста солидно образование, има...
1 Юни 2009
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че: На 03 юни 2009 г. бе сключен...

Страници