ТРЕЙС влезе в SOFIX

1 Септ. 2009

„Трейс Груп Холд” АД влезе в SOFIX на 23 септември 2009 г. с решение на Съвета на директорите на Българската фондова борса. Холдингът беше прибавен в SOFIX с пазарната си капитализация при free-flaot с 10,45%. SOFIX включва само най-ликвидните компании, листвани на БФБ. Той е известен като индекс на сините чипове и е водещ измерител за движението на българския капиталов пазар. SOFIX представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на същите дружества към предходния ден. Включени са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500 акционери. БФБ-София на 11 септември 2009 г. промени и изискванията за включване в SOFIX, като намали нужната пазарна капитализация от 50 млн. лв. на 25 млн. лв. и нужния оборот за последните 12 месеца от 5 млн. лв. на 2,5 млн. лв. Ден преди промяната на SOFIX книжата на ТРЕЙС се изстреляха нагоре, коментира Investor.bg. В самия край на търговията на 18 септември книжата на холдинга бяха изкупени в големи обеми. Те се движеха в широки граници, като първоначално бяха разпродадени до малко над 76 лева за акция, но впоследствие затвориха на 81 лева, или с 3,2% актив Обемът по позицията бе 4150 прехвърлени лота. Новите емисии, които влизат в SOFIX, ще заемат относително голямо тегло в него в сравнение с излизащите, тъй като първите разполагат с голяма free-float пазарна капитализация. Това означава, че теглото на останалите 18 участници в индекса ще намалее.