Актуални новини

 • 6 Авг. 2014
  TРЕЙС започна изплащането на дивидента за 2013 г.
  „Трейс Груп Холд” АД започна изплащане на дивидент за предходната година. Брутният размер на дивидент за една акция е 0,12631579 лв., а нетният е 0,12 лв. Изплащането започна на 1 август 2014 г. и се извършва съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на...
 • 1 Авг. 2014
  ТРЕЙС подписа договори с община Ловеч на обща стойност 6,6 млн. лв.
  На 28.07.2014 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа договори с Община Ловеч за изпълнение на обекти по две обособени позиции по проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч“: Обособена позиция №1 „Извършване на строително монтажни работи в ж.к. Червен Бряг“ на стойност 5 315 375 лева. Ще бъде извършена...

Проекти в процес

Реализирани проекти

Обходен път на гр. Враца

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА -          Обща дължина на участъка: 6,817 км. -          Обектът е по маршрута на Общоевропейския...

Лот 33 по ОПРР (Софийски околовръстен път - Перник)

Лот 33 Рехабилитация и реконструкция на Път ІІІ-1801- о.п. София - кв. Суходол - Мало Бучино - Голямо Бучино – гр....

Лот 43 по ОПРР (област Ямбол)

Лот 43: "Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-536-О.П.Ямбол-Роза-Ботево-Меден кладенец-Скалица-Овчи кладенец от км...

Реконструкция на Мостика в Бургас

Реконструкция, адаптация и функционално устройване на остров „Света Анастасия”, Мостик и Предмостово пространство,...

Лот 41 по ОПРР 2007 - 2013 г.

Лот 41 включва два участъка: участък от Път II–58 Р-н I-5 (Черноочене) – граница с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+...

Доизграждане на АМ "Хемус"

Проект: АМ „Хемус"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел „Яна”  (Транс-европейски...

Ремонт на лекоатлетическа писта на стадион "Берое"

Лекоатлетическата писта се намира в зоната на стадион „Берое”. Съществуващото тартаново покритие бе остаряло, на много...

Разширение на метрото в София; Участък: бул. П. Евтимий - бул.Черни връх

Проект за разширение на метрото в София; Втори метродиаметър; Обособена позиция № 2: Участък – бул. „Патриарх Евтимий...

Подобряване на градската среда в Община Ловеч

„Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч”   Изпълнението на предмета на поръчката се...

Реконструкция на градския парк в Ямбол

Реконструкцията на парка е част от интегрирания  проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих...

АМ „Тракия”, Стара Загора – Нова Загора

Проект: Доизграждане на Автомагистрала „Тракия”, лотове 2,3 и 4 Участък: Лот 2   Стара Загора – Нова Загора, от км 210+...

Разширение на метрото в София; Участък ж.к. Младост 1 - бул. Цариградско шосе

Проект за разширение на Метро София; Първи диаметър; Участък: жк „Младост І” (МС 13) - бул. „Цариградско шосе” (МС 19...

Другите за Трейс Груп Холд АД

 • 14 Юли 2014
  Проф. Михайлов: Големият ни бизнес трябва да е международен, не може да е само български

  Най-важната ни инвестиция през последните 10 години се оказа тази в хората, заявява в интервю за сп. „Мениджър” е проф. Николай Михайлов - През последните пет години строителният бранш преживя катарзис, както и модерно сега да се казва. Кои оцеляха във времето на кризата? - Строителният бранш...

 • 4 Юли 2014
  ТРЕЙС учреди своя фондация

  Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд” АД на свое заседание, проведено на 02.07.2014 г., взе решение да бъде учредена фондация „Трейс за хората”, която да обедини усилията на фирмите от групата в областта на социалната и корпоративната отговорност. Фондацията е с обществено полезна дейност и...

 • 21 Май 2014
  Проф. Михайлов взе участие в юбилейна конференция на Военната академия

  Проф. Николай Михайлов взе участие в юбилейната научна конференция на тема: „Предизвикателства пред политиката за сигурност и отбрана в съвременната среда за сигурност” бе открита на 21 май във Военна академия „Г. С. Раковски”. Тя е посветена на 20-годишнината от създаването на факултет  „...

 • 12 Май 2014
  ТРЕЙС подпомага разкопките на уникален римски обект

  Археолози от Националния исторически музей (НИМ), водени от доц. д-р Иван Христов, откриха наскоро отдавна търсената римска крайпътна станция Состра - на пътя от Ескус (днешното с. Гиген, Плевенско) до Филипополис (Пловдив). Това съобщи в. „Труд” в броя си от 11 май 2014 г. Проучването на обекта...

Оперативни програми

Главна Дирекция "Програмиране на Регионалното Развитие"

Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. се финансира от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." (ОПОС)

Страницата се поддържа от Министерство на финансите дирекция "Управление на средствата от Европейския Съюз"

ДП Национална компания железопътна инфраструктура

Агенция "Пътна инфраструктура"