„Трейс – София” ЕАД с пореден договор по Националната програма за енергийна ефективност в Монтана

6 Окт. 2016

На 07.09.2016 г.  „Трейс – София” ЕАД подписа договор за изпълнение на обект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради в гр. Монтана във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за Обособена позиция № 4:  Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: ж.к. Младост, бл.36.

Възложител на договора със стойност 902 116,05  лева без ДДС е Община Монтана, а срокът за изпълнение следва да се реализира в рамките на 180 календарни дни.

Финансирането на проекта е в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Ще бъдат обновени осем многофамилни жилищни сгради в гр. Монтана чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които ще осигурят по-добри условия на живот, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

В края на м. август „Трейс София“ ЕАД започна изпълнение на други два договора за саниране - Многофамилна жилищна сграда в гр. Перник на стойност 756 781 лв. по Националната програма за енергийна ефективност и Жилищна сграда в гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна“ № 40 на стойност 120 238.18 лв. по Проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. Възложители са съответно Община Перник и Община Стара Загора.