„Трейс Груп Холд” АД разпредели дивидент за 2009 г.

22 Юни 2010
На проведено на 22 юни 2010 г. Общо събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд” АД бе взето решение за разпределение на дивидент от 0.26316 лв. на акция за 2009 г. Общата сума на дивидента е в размер на 578 947.37 лв. Нетният дивидент, който ще получат акционерите е 0.25 лв. на акция.
Право на дивидент имат акционерите към 6 юли 2010 г. Начална дата за изплащане на дивидента е 1 август 2010 г., а крайна дата – 22 септември 2010 г. Финансовата институция, чрез която ще се извърши изплащането, ще бъде „Уникредит Булбанк” АД.
Предишен дивидент, който е раздавало дружеството е бил в размер на 0.20 лв. на акция за 2007 г.