ТРЕЙС с годишна консолидирана печалба в размер на 10,365 млн. лв

1 Май 2010

Консолидираната печалба на „Трейс Груп Холд АД” за 2009 е в размер на 10,365 млн. лв, става ясно от публикувания на страницата на БФБ годишен отчет на дружеството. Инвестициите в дълготрайни материални активи през миналата година са в размер на 18 млн. лв., основно в пътностроителната дейност. През настоящата година те ще бъдат предимно за транспортни средства, се казва в годишния доклад за дейността на дружеството. През 2010 дружеството ще продължи да работи за спечелване на нови проекти по оперативните програми „Регионално развитие”, „Транспорт” и „Околна среда, финансирани от фондовете на Европейския съюз, а така също и на общински проекти, се казва още в доклада. Към края на 2009 персоналът на холдинга наброява 1 098 души. Пазарната капитализация на компанията е в размер на 138,6 млн. лв. На 3 март дружеството даде символичния старт на строителството на лот 2 от АМ „Тракия”, който ще се изгражда от Обединение „Магистрала Трейс” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД. Стойността на договора е 137 868 000 лв. Проектът се осъществява по ОП „Транспорт” със средства на Кохезионния фонд и национално съфинансиране. Дружеството продължава работа и по втория етап на интегрирания воден проект за град София - Етап 2, който включва продължение на Ляв владайски колектор, довеждащ колектор Банкя – Какач и рехабилитация на Рилския водопровод. Договорът е на стойност 9 897 721,22 евро и се финансира със средства, предоставени съвместно от Европейския съюз и Република България. Тази година „Трейс Груп Холд” АД отчита напредък и по проектите за разширението на Първи и Втори метродиаметър в столицата. Дъщерни дружества на холдинга работят по изграждането на обособена позиция II - бул. „Патриарх Евтимий" - НДК - бул. „Черни връх" и по участъка - жк „Младост І" - бул. „Цариградско шосе" . Финасирането на двата договора се осъществява по ОП „Транспорт”, Европейската инвестиционна банка и национално съфинасиране. Те са на обща стойност 392.32 млн. лв.