ТРЕЙС продължава строителството на АМ „Тракия”

26 Февр. 2010
Обединение „Магистрала Трейс” се определя за изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект Автомагистрала „Тракия” /А-4/ Оризово – Бургас, участък Лот 2 Стара Загора – Нова Загора, от км 210+100 до км 241+900. Това е записано в протокола за решение, подписан от председателя на Управителния съвет на АПИ Божидар Йотов и изпратено официално в „Трейс Груп Холд” АД, лидер в обединението. В решението Възложителят обявява класирането на участниците съгласно обявения критерий за оценка „най-ниска цена” в следния ред: Обединение „Магистрала Трейс”, „ТЕРНА” А.Е., “AKTOR”(“АКТОР”), Дружество по ЗЗД „Алпине – Холдинг Пътища”. Във връзка с това публикуваме официалната позиция на  Обединение „Магистрала Трейс”:
            „Удовлетворени сме от решението на комисията. Офертата ни е разумна, умерена и добре обмислена. Цената отразява възможностите на компанията и на партньорите от Обединението. Тя съответства на опита и знанията на „Трейс Груп Холд” АД, придобити при изпълнението на ЛОТ 1 през последните години. Процедурата все още не е приключила, предстои договорът да бъде подписан. Ние заставаме зад нашия ангажимент и ще си свършим работата,  като спазим напълно условията в договора- срок, цена и качество”.