Инж. Цонев: В България има пари за ново строителство

1 Май 2010

Компанията участва в процедури по изграждане на пътна инфраструктура не само в България, но и в Събрия, Косово и Сирия, заявява пред в. „Пари” главният изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд” АД Цветан Цонев Господин Цонев, “Трейс” спечели съревнованието за строител на първите две части от магистрала “Тракия”, но не участва в процедурата за Лот 3. Появиха се спекулации, че не ви е дадена банкова гаранция, вярно ли е това? - Нямаме проблем с банковите гаранции. Имаме всички необходими банкови документи за обектите, които изграждаме. Работим основно с 4-5 банки, с които имаме рамкови договори. Те ни издават гаранциите за строителните ни обекти. Това са Първа инвестиционна банка, Корпоративна банка, МКБ Юнион банк, УниКредит Булбанк. С всяка от тях имаме предварително уговорени лимити, които са между 20 и 60 млн. лв. Теренът на Лот 2 ще повлияе ли на времето, за което ще се построи този участък? - Тракийската низина е специфичен терен. Там има ниски и заблатени места, които може да повишат разходите и времето. Проектантите са запознати с тези неща и те са предварително предвидени. Геоложки изненади не може да повишат цената. Но риск от забавяне винаги има. Важно е кой носи отговорност за това. При Лот 2 целият риск е за изпълнителя, а при първата част на “Тракия” той беше изцяло за възложителя. Истината е по средата, както е при Лот 3, където държавата пое своята част от отговорностите. Каква печалба сте заложили за строителството на Лот 2 от “Тракия”? - Между 5 и 10% в зависимост от развитието на икономиката в бъдеще. При добро стечение печалбата ще достигне близо 10%, а в най-лошия случай - 5%. Ако развитието върви със сегашните темпове, тя ще е по средата. Притеснявате ли се от спиране на европейското финансиране по проектите, върху които работите? - Никой не е застрахован, от такова спиране. Или спазваш правилата и изискванията на този, който дава парите, или той спира да ги дава. Такъв риск винаги има. Но на този етап не виждам какво може да доведе до такива действия. Ако това се случи, има два начина на действие - финансиране от държавния бюджет или спиране на проектите. Няма среден път. Защо решихте да продадете вашия дял от дружеството “Пътстройинженеринг” в Кърджали? - Това решение беше взето отдавна, сега се реализира. Една от причините е, че там ние не сме мажоритарни участници, а управляваме само 27%. Трудно се управлява нещо, когато не можеш сам да налагаш правилата и контрола. Първата стъпка, която говореше за такова решение, бе създаването на “Трейс Кърджали”. След това логичните действия бяха продажбата на дела в “Пътстройинженеринг Кърджали” и насочване на усилията за развитие на нашето регионално дружество. А имате ли други дъщерни регионални компании? - Да. Те са равномерно разположени в цялата страна. Повечето от тях обаче се намират на територията на Южна България - Бургас, Ямбол, Стара Загора, Кърджали, Казанлък, Девин, Пловдив, София, Плевен. Техните дейности са едни и същи - ремонт и изграждане на автомобилни пътища и всякакво друго строителство. Но основно са насочени към инфраструктурни обекти. Те са предпоставка за спечелване на тръжните процедури за рехабилитация на второкласни и третокласни пътища. Ние можем да предложим по-конкурентни и атрактивни цени. В какви тръжни процедури участвате в момента? - Сега участваме в 9 от общо 15 процедури за определяне на изпълнител за рехабилитация на второкласни и третокласни пътища по Оперативна програма “Регионално развитие”. Но участието не означава спечелване. За нас успеваемост ще е, ако от всичките лотове, за които сме подали документи, вземем две или три отсечки. Цените са различни за различните участъци, защото предпоставките са различни. На рехабилитацията на второкласни и третокласни пътища не се гледа много сериозно, което по мое мнение не е правилно. Какви са резултатите на компанията за миналата година? И ще раздавате ли дивиденти от реализираната печалба? - Окончателният баланс от одиторите показва, че консолидираната печалба за миналата година е малко над 10 млн. лв. А дали ще се раздават дивиденти, решават акционерите. В началото на юни може би ще бъде проведено общо събрание. Тогава ще се реши дали ще има разпределяне на дивиденти и ако има, в какви размери. Надявам се и тази година да регистрираме такава печалба. Засега са налице всички предпоставки. Имаме достатъчно работа и работим спокойно. Предполагам, че няма да има разлика в размера на печалбата, за 2009 г. той е близо 5%. Имахте намерения да строите обекти за Олимпийските игри в Русия, как се развиват те? - На този етап няма никакво развитие по този въпрос. По ред специфични причини няма дейности по тези проекти. Там има и организационни проблеми. Малко по-внимателни сме в строителното си участието, защото е специфично изграждането на тези обекти. Освен това и сроковете са много амбициозни, което е друг проблем. Към какви проекти са насочени бъдещите ви планове? - В Сърбия участваме в процедури, чиито резултати трябва да излязат до няколко дни. Малко е вероятно да спечелим, защото и там печелившият критерий е ниската цена. Предложението ни беше малко над тази, с която получихме строителството на Лот 2, а ни постави извън първата тройка. Спецификите на строителството са различни, за това има и разлики в ценовите предложения. Различно е и структурирането на бизнеса във всяка държава. Монополът на местните фирми също оказва влияние. Проектът също влияе на цената. В Косово също се водят разговори. България обаче е изключително атрактивна за нас. Тя е една от малкото страни, в които има пари за ново строителство. Има държави, които все още не са членки на ЕС, но при тях няма тези възможности. Но мисля, че България и Румъния са страните, в които може да се вложат средства от ЕС, защото те са с изключително занемарена инфраструктура. Българският пазар ни е достатъчен, затова нямаме строителни намерения в Румъния. За нас е по-интересно в бъдеще да работим на други места, като Сирия. Сега правим проучвания и посещения там. Но интересите ни са ориентирани към строителството на обществени обекти като молове и увеселителни заведения, а не на пътна инфраструктура. Николета Цветкова Пълният текст на интервюто можете да прочетете на станиците на в. Пари – www.pari.bg