Започна ремонтът на участъка Окоп - ГКПП Лесово от път I-7

1 Авг. 2011

На 4 август (четвъртък) 2011 г. вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев откриха ремонта на път I-7, участъка от Окоп – до ГКПП Лесово. Официалната церемония се състоя на селскостопанското летище „ТЕНЕВО”. В нея взеха участие също заместник-председателят на Народното събрание Анастас Анастасов, вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, председателят на УС на АПИ г-н Сергей Михалев, областни управители, кметове на населени места, народни представители и общински съветници. "Трейс Груп Холд" АД беше представено от търговския директор и член на Съвета на директорите Манол Денев. Обектът е с обща дължина 15,7 км и е разделен на два участъка, които преминават през територията на общините Елхово и Тунджа: от край с. Окоп до разклона на с. Тенево (км 266+309 до км 270+000) – възстановяване на пътното покритие. от разклона с. Тенево до разклон с. Коневец (км 270+000 до км 282+000) - ремонт на пътната настилка по технологията „студено рециклиране”. Изпълнител на ремонтните работи на обекта е ДЗЗД ”ДИАНОПОЛИС” с водещ партньор „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ”АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд” АД. Стойността на строително-ремонтните дейности е 7 000 000 лева. Обектът е възложен в рамките на сключен четири годишен договор за „Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 587.6 км републикански пътища на територията на ОПУ - ЯМБОЛ, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”. Изпълнителят ще приложи иновативен метод на работа, т. нар. „студено рециклиране”. Старата асфалтова настилка с част от основния пласт се раздробяват, пулвелизират и смесват с добавка на свързващи вещества. Новата хомогенна смес служи за основа с по-високи якостни качества, а върху нея се полага новото асфалтово покритие. Този метод на работа позволява да се използват материали, които са били използвани при самото изграждане на конструкцията на пътя. Студеното рециклиране води до подобряване на енергийната и екологична ефективност на строителството чрез намаляване на строителните операции с голяма енергоемкост и опазване на природните ресурси. Ремонтът на участъкът включва още монтаж на нова еластична предпазна ограда, полагане на нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.