Доц. д-р инж. Николай Михайлов беше избран за зам.-председател на КСБ

5 Юли 2010

По предложение на председателя инж. Светослав Глосов Управителният съвет на КСБ избра за зам.-председатели инж. Николай Михайлов и Венелин Терзиев. Инж. Георги Линков е заместник по право като председател на ЦПРС. Това съобщи в. „Строител” след първото заседание на новоизбрания Управителен съвет на браншовата организация.

На заседанието беше утвръден и състава на Изпълнителното бюро.  Съгласно Устава на КСБ н него влизат председателя и неговите заместници, като и още трима членове на УС. По предложение на инж. Глосов единодушно бяха утвърдени кандидатурите на Николай Таков (София), Николай Николов (Бургас) и Таня Каменова (Перник). За председател на комисията по етика бе избрана Розета Маринова – председател на ОП на КСБ-Плевен.
Камарата на строителите в България вече има и свой представител, която ще отговаря за връзките с медиите и това е главният редактор на в. „Строител” Ренета Николова.