Дейности

Автомагистрали, пътища и улици

Строителство на магистрала Е 75, участък Гърделица – Царичина долина, Сърбия

Проектът се финансира от: Европейска инвестиционна банка
Бюджет: 38 000 000 евро
Начална дата: 13 Окт. 2014
Крайна дата: 31 Дек. 2017
Възложител „Коридори Сърбия“, Белград, Сърбия

Проект: Строителството на магистрала Е 75, участък Гърделица – Царичина долина, лот 2: път и мостове от тунел „Предеяне“ до Царичина Долина, Сърбия

Обектът е участък от Магистрала Е 75 и е част от Коридор № 10. Той включва участъка от  Грделица (Горнье Полье) до Царичина Долина иЛОТ 2: Пъти мостове от тунел Предеяне до Царичина Долина). Трасето, което ще бъде изградено е с изключиелна сложност. Трасето се намира е в югоизточната част на страната, близо до българската граница, в частта между Ниш и македонската граница.

Обектът е с обща дължина 4 650  м, от които 4 големи съоръжения с обща дължина по директно трасе 1 305 м, както следва:

 • Съоръжение при км 881+101,843 – Двете платна преминават в две самостоятелни съоръжения – дясното представлява 11 отворно съоъръжение с обща дължина 400 м, а лявото представлява 12 отворно съоръжение с обща дължина 455 м.
 • Съоръжение при км 881+705,810 – 2 х 4 отворни съоръжения с обща дължина 180 м.
 • Съоръжение при км 883+067,252 -  Двете платна преминават в две самостоятелни съоръжения – дясното представлява 14 отворно съоъръжение с обща дължина 520 м, а лявото представлява 11 отворно съоръжение с обща дължина 400 м.
 • Съоръжение при км 884+958,430 – 2 х 4 отворни съоръжения с обща дължина 150 м.

Обекта включва изграждане на пътен възел Предеяне (свободно решение на възела), с две големи 6-отворни мостови съоръжения всяко с дължина 120 м.

Едно от основните предизвикателства на проекта е, че директното трасе на бъдещата магистрала се развива в силно пресечен планински терен, в долината на река Южна Морава, като успоредно на нея, преминава и електрифицирана еднопътна ж.п. линия, както и двулентов главен път Е75.

За да бъде осигурен достъп до обекта, е необходимо да бъдат изградени три временни преминавания на р. Южна Морава всяко с дължина около 30 м, както и временни преминавания на ж.п. линията с ж.п. прелези.

В участък от 400 м има скатен изкоп с максимална височина 40 м – 5 тераси по 8 м, с откос 5:1, предвиден за укрепване чрез SN анкери, армираща мрежа и торкрет бетон.

В участък от 1 400 м е предвидено изместване на съществуващото трасе на главен път Е 75, като поради силно пресечения характер на терена е предвидено изграждането на подпорни и укрепителни стени.

                 Кратка характеристика на обекта:

Общ обем работи:

 • Изкопи                         316 000 м3
 • Насипи                         400 000 м3
 • Армиран насип          100 000 м3
 • Настилки                      100 000 м3
 • Асфалтови работи        44 000 т.

Конструкция на пътната настилка по директно трасе:

 • Асфалтова смес за горен пласт на полкритието тип SМА 0/11S – 4см.
 • Асфалтова смес за долен пласт на полкритието тип  BNS 22sА – 8+8см.
 • Основа от трошен камък – 0-31,5 – 31см.

Габарит на основно трасе – 26,10 м, от които2 платна с ширина 10,05 м, включващи изпреварваща лента – 3,85 м., активна лента – 3,70 м., аварийна лента – 2,50 м., средна разделителна ивица – 4,00 м. и 2 банкета по 1,00 м.

Големи съоръжения:

 • 9 моста
 • 3 надлеза
 • 1 подлез
 • 3 плочести водостока с дължина над 5 м.

Подпорни и укрепителни съоръжения, общо 3530 м., от които:

 • Армонасипни стени с обща дължина  - 1 800 м.
 • Зидови подпорни и укрепителни стени    -  740 м.
 • Стоманобетонни подпорни и укрепителни стени -  740 м.
 • Пилотни   - 250 м.

Други съоръжения:

 • Тръбни водостоци с диаметри от Ø 400mm до Ø2000 mm с обща дължина 824 м.
 • Шумозащитни огради – 3 бр., с обща дължина 670 м.
 • Ограничителни системи за пътища – 21 000 м.

Изпълнител на обекта е Обединение „Трейс, България (дял от 90%) – Мостовик, Русия“. Консултант и инженер е  Консорциум „Луис Бергер“, Франция, „Егнатия Одос“, Гърция и „Луис Бергерд.о.о., Сърбия, проектант - CIP, Сърбия.

Обектът се строи по червен ФИДИК. Финансирането е осигурено от Европейска инвестиционна банка.

Видео от магистралния участък можете да видите тук.

Видео от магистралния участък към месец август, 2017 г. можете да видите тук.