Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Реконструкция на бул. „Монтевидео”, гр. София

Проектът се финансира от: Столична община
Бюджет: 9 522 058,17 лв
Начална дата: 17 Дек. 2015
Крайна дата: 01 Окт. 2018
Възложител Столична община
Изпълнител "Трейс Груп Холд" АД

РEКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА УЛ. „МОНТЕВИДЕО”

  • ПЪРВИ ЕТАП:  БУЛ. „ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛН” ДО УЛ . „763”
  • ВТОРИ ЕТАП:  УЛ. „763” ДО БУЛ. „НИКОЛА ПЕТКОВ”

В рамките на проекта на два етапа бе извършена цялостна реконструкция на бул. „Монтевидео”: в участъка от бул. „Никола Петков” до ул. „763” (2015 - 2017 г.) и в участъка от ул. "763" до бул. "Никола Петков" (2017 - 2018 г.).

Реконструкцията включва следните видове работи: пътни, конструкции, отводняване, канализация, водоснабдяване, електро, улично осветление, телефонизация, нови оптични кабели, реконструкция на съществуващи оптични кабели, газификация и озеленяване, както и поставяне на светофарни уредби на част от кръстовищата с вътрешно-кварталните улици.

За участъка от ул. „763” до кръстовището с бул. “Президент Линкълн” бе направен технологичен проект. Отстранени са съществуващите дефекти по настилката и бе извършено преасфалтиране, изграждане на нови тротоари, ремонт и възстановяване на уличното осветление.

Бе направено проектиране и подмяна на настилката и на ул. „Боряна” в участъка от кръстовището с ул. „Монтевидео” до ул. “Любляна”. В проекта бяха включени дейности за разваляне на съществуващата паважна настилка, полагане на основен пласт от трошен камък, пореста асфалтобетонова смес и плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум, изграждане на нови тротоари, ремонт и възстановяване на уличното осветление.

Специфичното при бул. "Монтевидео", е че това е не просто не е типичната градска реконструкция с преасфалтиране, а на практика изграждане на един изцяло нов път: канал с огромни диаметри, всички възможни видове комуникации (газ, водопровод, телекомуникации, ТСКМ, ново улично осветление, нови тръбни мрежи). Екипът, начело с ръководителя на обекта инж. Йордан Генадиев, съчета всички дейности при добре направен график, за да бъдат изпълнени кратките срокове. Едно от основните предизвикателства при изпълнение на проекта е наличието на съществуващ газопровод по дължината на цялото трасе. В процеса на цялата работа по обекта газопроводът бе действащ и опазен от екипа. Новият булевард вече е отразен и в Google Maps. 

В рамките на реконструкцията на втория етап на булеварда бе извършено и успешно преместване на най-голямото живо дърво, премествано досега в София: 27-годишна кавказка ела, тежаща 10 тона и висока 15 метра.