Холдинг

Стажантски и стипендиантски програми

 „Трейс Груп Холд” АД има обучаваща система за привличане на млади специалисти, на които осигурява възможност за развитие и постигане на високи степени в професионалната реализация. Холдингът е желан партньор от професионалните училища в страната и от Университета по архитектура, строителство и геодезия - София. Ученици и студенти от специалността ”Пътно строителство” са стипендианти на „Трейс Груп Холд” АД. Холдингът има договорни отношения за работа по стажантски програми и с Икономическия университет във Варна. Работата с младите хора е основна предпоставка за развитието и успеха на структурата. „Трейс Груп Холд” АД има утвърдена политика за прием на млади специалисти, която се състои в:

  • провеждането на ежегодни срещи със завършващите строителните техникуми в страната и Университета по архитектура, строителство и геодезия, на които се представят възможностите им за професионално развитие в холдинга
  • ежегодно всички дружества от холдинга предоставят възможност на ученици от строителните техникуми и студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” да провеждат производствената си практика като реално участват в строителният процес
  • стимулира младите инженери и специалисти да започват работа на обекти и да трупат опит в реални производствени условия
  • ръководството на холдинга и дружествата следят развитието на всеки един млад специалист и му дават възможност да израства като мениджър и заема ключови управленски позиции на големи инфраструкутрни обекти 

Ако проявявате интерес към нашата компания и искате да реализирате себе си на полето на инфраструктурното строителство и бизнес, изпратете вашето CV и мотивационно писмо до инж. Иван Христов, Директор административна дейност и управление на персонала в „Трейс Груп Холд” АД на mail: ihristov@tracebg.com.