Новини

Новини

20 Юли 2020
На 16.07.2020 г. „Трейс Груп“ продаде на „М – Стронг“ ЕООД /несвързано с дружеството лице/ своите 12 500  дружествени дяла от капитала на „Трейс М Инвест“ ООД, дружество, вписано в Търговския регистър във Висбаден, Федерална Република Германия. Продажната цена на дяловете е на стойност 10 000 евро...
22 Юни 2020
“Трейс БГ“ ЕАД  е новото име на най- голямото дъщерно дружество в структурата на „Трейс Груп Холд” АД - „Трейс София“ ЕАД. Промяната е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 19.06.2020 г. Три дни по-късно е вписано ново...
29 Май 2020
На 31.05. (неделя) строителните машини на „Трейс Груп Холд“ ще стартират работа по разширение на бул. „Тодор Каблешков“(от бул. "България" до ул. "Луи Айер"), ключов проект за облекчаване трафика в южните квартали на столицата. Пред журналисти кметът на София г-жа Фандъкова сподели: „Това е един...
24 Апр. 2020
„Трейс Груп Холд“ АД започва третия етап от рехабилитацията на бул. „България“ в участъка от бул. “Гоце Делчев“ до бул. “Тодор Каблешков“. Във връзка с това от 25.04.2020 г. се въвежда временна организация на движението по булеварда в указания участък, с дължина 1 км. Ще бъде затворено дясното...
3 Апр. 2020
На 01.04.2020 г. в Регистъра по вписванията на Република Молдова беше регистрирано дружество с ограничена отговорност „Трейс Къмпани“ /„Trace Company“ S.R.L./ с идентификационен номер IDNO 1020600013973.  Седалището и адресът на управление са в Република Молдова, община Кишинев – офис 3, ул....
20 Март 2020
Генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Красимир Папукчийски и изпълнителният директор на „Трейс Груп Холд“АД инж. Боян Делчев подписаха договор за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и...
27 Февр. 2020
На 27.02.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД, като водещ партньор в Обединение ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД И ТРЕЙС СЪРБИЯ АД НИШ, подписа договори за изпълнение на три лота от обект: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища, свързващи се с Коридор Х Ниш – Димитровград (Магистрала Е80): - LOT...
24 Февр. 2020
„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект „Възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово от км 21+534 до км 22+502 с дължина 968 м по ІХ-та жп линия” Възложител е ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”. Стойността на договора  е 6 790 108,18 лв. без ДДС....
6 Ян. 2020
На 28.12.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Модернизация и рехабилитация на жп отсечка Ниш – Брестовац, Р Сърбия“. Стойността на договора е 59 850 000 евро. Проектът се съфинансира от Европейския съюз, в съответствие с правилата на Регламент (ЕС) № 231/2014 на...
12 Дек. 2019
Първа награда за градска транспортна инфраструктура в категория "Проекти, свързани с развитието на градовете" спечели „Трейс Груп Холд“ АД за изпълнението на "Реконструкция на надлез над жп линия и бул. Славянски, Стара Загора". Отличието бе присъдено в рамките на най-престижния национален конкурс...

Страници