Новини

Новини

26 Юли 2021
Пътищарите от Трейс пуснаха за движение кръстовището на бул. "Тодор Каблешков" и ул. "Луи Айер". Изградени са водопровод, електропреносна и газоснабдителна мрежа, телекомуникации. Както в предходните етапи от разширяването на булеварда, така и тук движението е споделено, на три нива - автомобили,...
1 Юни 2021
„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републиканските пътища, текущ ремонт и ново строителство на тротоарни настилки и други...
29 Апр. 2021
„Трейс Груп Холд“ АД подписа договори за изпълнение на обособена позиция 1 и 2 от обект „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“. Дейностите, които следва да се извършат, включват строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътната и уличната мрежа, пътни съоръжения и елементи на...
26 Апр. 2021
На 23.04.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договори за изпълнение на две обособени позиции от обект: „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези...
26 Апр. 2021
Във връзка с изпълнение на предстоящи инфраструктурни проекти, „Трейс Груп Холд“ АД на 23.04.2021 г. регистрира клон на дружеството в Министерство на правосъдието, Национален търговски регистър в Букурещ със следните идентификационни данни: ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД СОФИЯ КЛОН БУКУРЕЩ Седалище: гр....
26 Апр. 2021
На 23.04.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договори за изпълнение на две обособени позиции от обект: „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези...
30 Март 2021
Обединение „SC HIDRO SALT-B-92 SRL-TRACE GROUP HOLD PLC“ подписа договор за изпълнение на обект: „Строителни работи в рамките на Проект за подобряване на мобилността в община Констанца, между жп гара и курорт „Мамая“. Възложител на обществената поръчка е Община Констанца, Румъния. Стойността на...
30 Ноем. 2020
На 27.11.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД в обединение със свои румънски партньори подписа договор за изпълнение на обект, включващ проектиране и изпълнение на работи относно „Уреждане на транспортната инфраструктура в рамките на Община Фокшани, Румъния с цел повишаване на привлекателността и...
23 Ноем. 2020
На 20.11.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в ДЗЗД “ВиК Стара Загора“ подписа договор за изпълнение на проект за Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) - Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора за обособена позиция 2 - северна част...
23 Окт. 2020
Председателят на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов беше удостоен с почетното звание Доктор хонорис кауза за дългогодишно сътрудничество и значителен принос към подобряването на инфраструктурата на Тракийски университет – Стара Загора. Академичният съвет...

Страници