Дейности

  

Поддържане на пътища

Текущ ремонт и зимно поддържане на републикански пътища на територията ОПУ Стара Загора

Проектът се финансира от: Агенция "Пътна инфраструктура"
Възложител Агенция "Пътна инфраструктура"

Договор за възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации) на територията на ОПУ Стара Загора  (787 км).

  • Зимно поддържане
  • Земни работи
  • Пътни работи
  • Асфалтови работи