Дейности

  

Поддържане на пътища

Текущо и зимно поддържане на територията на ОПУ София област

Проектът се финансира от: Агенция "Пътна инфраструктура"
Начална дата: 21 Май 2015
Крайна дата: 31 Март 2019
Възложител Агенция "Пътна инфраструктура"
Изпълнител "Пи Ес АЙ" АД

Договор за възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации) на територията на ОПУ София област (1368.322 км)

  • зимно поддържане
  • земни работи;
  • пътни работи;
  • поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации,
  • подръжка и ремонт на пътна настилка,
  • подръжка и ремонт на съоръжения,
  • ремонт и подържане на пътни принадлежности,
  • озеленяване и ландшафтно оформяне.