Дейности

  

Метрополитени

Временeн паркинг между бул. "Монтевидео" и ул."761", част от Третата линия на Столичното метро

Проектът се финансира от: Столична община
Бюджет: 2 165 237 лв. с ДДС
Начална дата: 15 Септ. 2020
Крайна дата: 20 Ян. 2021
Възложител „Метрополитен“ ЕАД
Изпълнител „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

Достъпът до паркинга се осъществява през бул. "Монтевидео" и през ул."761". Общата му площ, заедно с новоизградената улица, е 7340 м2. В непосредствена близост е 88 СОУ "Димитър Попниколов", като достъпът от там до паркинга е чрез новоизграден пешеходен тротоар. През бул. "Монтевидео" достъпът се регулира чрез светофарна уредба.

В процеса на работа са изпълнени следните видове дейности:

изкоп 13500 м3,

обратен насип 7800 м3,

пълнежен бетон 723 м3,  

асфалтови смеси 3940 т.

 

Монтирани са 1600 м бордюри, изградени са канали с диаметър от ф 200 мм до ф 1400 мм, с обща дължина 770. Поставен е водопровод ф 160 с дължина 170 м, изградено е ново улично осветление и  нова светофарна уредба.

Паркингът е временен, тъй като идеята е в бъдеще с минимални средства да се реализира Западната скоростна тангента, преминаваща през вече изградения паркинг.

Видео от проекта можете да гледате тук.