Дейности

  

Летища

Ремонт, реконструкция и поддръжка на летище "София"

Бюджет: 115 710 000 лв
Начална дата: 01 Февр. 2013
Крайна дата: 01 Февр. 2017
Възложител ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД
Изпълнител Обединение "Трейс Еър"

Ремонт, реконстурукция и поддържка на обекти на територията на летище "София"

Договорът с възложителя предвижда изготвяне на проекти и изпълнението им, извършване на основни, текущи и аварийни ремонти, реконструкции, строително-монтажни и инсталационни работи на обекти на територията на „Летище София” ЕАД за период от 4 години. Предвижданията са за изграждане и ремонти на обществени, административни и промишлени сгради, обекти на транспортната и техническата инфраструктура.