Дейности

  

ЖП Инфраструктура

Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив

Проектът се финансира от: Механизма за свързване на Европа
Бюджет: 89 028 245,95 лева без ДДС
Начална дата: 20 Март 2020
Възложител НКЖИ
Изпълнител Обединение „Проект Пловдив“ ДЗЗД, в което участват „Трейс Груп Холд“ АД и „Балкантел“ ООД

Обхватът на проекта включва строително-монтажни работи по модернизация на железния път, дейности по изграждане на нова контактна мрежа, изграждане на нови дренажи и отводнителни системи, поставяне на нова перонна настилка на всички перони в гарата, изграждане на нови и подмяна на съществуващите перонни покрития с нови съвременни олекотени конструкции и осигуряване на достъп на лица с намалена подвижност.

По проекта са предвидени дейности по изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив, включително изграждане на канализационни и вентилационни системи, осветление и видеонаблюдение, както и изграждане на шумозащитни съоръжения  и предпазни огради в района на гарата.

Дейностите по договора следва да приключат до 35 месеца и включват проектиране, което ще продължи до 8 месеца и строителство до 27 месеца.

Проектът се съфинансира със средства по Механизма за свързване на Европа.