Дейности

  

ВиК и пречиствателни съоръжения

Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора

Бюджет: 21 954 334,50 лв. без ДДС
Начална дата: 20 Ноем. 2020
Възложител „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора
Изпълнител ДЗЗД “ВиК Стара Загора“, с водещ партньор „Трейс Груп Холд“АД

Трейс Груп започва реконструкцията на северната част на ВиК мрежата в Стара Загора

Обект: Реконструкция на вътрешната канализационна мрежа на Стара Загора-водосбор на колектор на ул.“Боруйград“, дъждовен колектор и колектори, включващи се в Главни колектори I,II,I”

Възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора

Изпълнител: ДЗЗД “ВиК Стара Загора“

Стойност: 21 954 334,50 лв. без ДДС

ДЗЗД “ВиК Стара Загора“, с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД вече има разрешение за стартиране на реконструкцията на канализационната и водоснабдителна  мрежа в Стара Загора, северно от бул.“Цар Симеон Велики“.

В рамките на проекта ще бъдат изградени:

-нов Главен канализационен колектор;

-дъждовен колектор;

-второстепенна канализационна мрежа, както и реконструкция на участъци с недостатъчна проводимост;

-рехабилитация на бетонов правоъгълен колектор.

Oбщата дължина на канализационната мрежа, предвидена за реконструкция, e 10 км

Обединението ще извърши и реконструкция на 6 зони от вътрешната водопроводна мрежа на Стара Загора.

С инвестицията ще бъдат реконструирани 10 км канализационна и 30 км водопроводна мрежа, разделена  на отделни зони, в които ще може да се следи с точност дебитът, количеството на подадена и потребена вода, както и ще се регулира нейното налягане.

След изпълнение на проекта се очаква загубите на вода да бъдат намалени с около 15%, както и да се увеличи ефективността при събирането на отпадните води.