Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Реконструкция на надлеза над жп линията в Стара Загора

Проектът се финансира от: ОП "Региони в растеж" 2014-2020
Бюджет: 4 297 195,80 лева без ДДС
Начална дата: 01 Юни 2018
Крайна дата: 03 Февр. 2019
Възложител Община Стара Загора
Изпълнител "Трейс Груп Холд" АД

„Трейс Груп Холд“ АД приключи предсрочно реконструкцията на надлеза в Стара Загора и изграждането на съпътстващи съоръжения, с цел безопасност и намаляване на автомобилния трафик

На 01.06.2018 г. „Трейс Груп Холд“АД стартира инфраструктурния проект, който цели възстановяване и подобряване на експлоатационното състояние на надлеза на бул. “Патриарх Евтимий“, изгpaждaнe нa 4-лeнтoв път и двe ĸpъгoви ĸpъcтoвищa пo бyл. „Cлaвянcĸи“, както и на допълнителни съоръжения. Участъкът е най-кратката транспортна връзка между централната градска част на Стара Загора и промишлената зона на града и кв. „Кольо Ганчев“, входно-изходна артерия към АМ “Тракия“, към прохода Шипка и прохода на Републиката. Съгласно сключения договор срокът за извършване на цялостната реконструкция на съоръжението бе 270 календарни дни.

Цялостната модернизация на пътния надлез обхваща три мостови съоръжения - новоизграден едноотворен мост с общ отвор около 30 м., реконструиран триотворен мост с отвор около 40 м над жп линията и новоизграден едноотворен мост с общ отвор около 31 м. Пътното платно е уширено до 13 м  и са обособени четири ленти за движение (вместо досега съществуващите три) с ширина 3.25 м. Подменени са съществуващите тротоарни настилки и понижени бордюрите в зоната на кръстовищата. Връзката на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Славянски“ се осъществява с две новоизградени кръгови кръстовища. Възстановено и подобрено е експлоатационното състояние на пътното съоръжение, на уличната настилка на пътния надлез по бул. „Патриарх Евтимий“ и под мостовото съоръжение по бул. „Славянски“.

Едно от инженерните предизвикателства на проекта е преминаването на всички основни комуникации в града - телекомуникации, оптични кабели, газопровод и т.н. на 12 на брой експлоатационни дружества. По време на строителните дейности нито един комуникационен трафик не е спиран, всяка крачка от ремонтите е съгласувана. Това е и причината много от дейностите да се извършат ръчно, което промени работния график.

Цялата операция по монтирането на градите е изчислена да се извърши за два часа, през които временно бе спряно движението на влаковете по коловозите. Фундаментите за гредите, с дълбочина от по 9 метра, т.нар. пилоти са отлети предварително. С помощта на два автокрана с товароподемност от по 100 и 60 тона гредите „лягат“ върху предварително отлетите стоманобетонни ригели. На гредите са поставени тръбите за монтаж на комуникационните трасета. Вижте видео от монтирането на гредите тук.

Обектът е част от проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – фаза ІІ” по процедура: BG11RFOP001-1.006 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Стара Загора, Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020”.

Дейности, изпълнени от екипа на Трейс:

  • възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества на надлеза над жп линията и на още две мостови съоръжения;
  • изграждане четвърта лента на надлеза, което е самостоятелна конструкция, за пешеходна и велосипедна зона, чрез изгpaждaнe нa cтoмaнeнo-бeтoнoви пилoти в cepвитyтa нa жп линиятa oт двeтe cтpaни на съществуващия надлез– ceвepнo и южнo, мoнтиpaнe нa  пpeдвapитeлнo нaпpeгнaти cтoмaнeнo-бeтoнoви гpeди c дължинa 40 мeтpa и тегло 40 т всяка, които се поставят на регалите;
  • отводняване на уличното платно на пътния надлез по бул. „Патриарх Евтимий“ и под мостовото съоръжение по бул. „Славянски“;
  • изгpaждане на двe ĸpъгoви ĸpъcтoвищa по бул. “Славянски“, улесняване подхода към надлеза на бул. “Патриарх Евтимий“; безконфликтно включване и осигуряване по-добър поток на движението във всички направления;
  • изместване на контактната мрежа на жп линията по протежението на обекта и монтиране на 40 нови стълба;
  • монтаж на  парапет, който разделя пешеходното от автомобилното движение;
  • изграждане на допълнителна лента на кръстовището на бул. “Патриарх Евтимий“  с бул. “Христо Ботев“;
  • монтиране на ново лед осветление по дължината на надлеза.