Дейности

  

Автомагистрали, пътища и улици

Изпълнение на строителни работи по АМ Плоещ – Бузъу, ЛОТ 2: Мизил – Пиетроаселе км 21+000 – км 49+350, Румъния

Проектът се финансира от: PNRR (Националният план за възстановяване и устойчивост на Румъния)
Бюджет: 1 249 994 527 румънски леи без ДДС
Начална дата: 11 Авг. 2022
Възложител CNAIR S.A. (Национална компания за управление на пътна инфраструктура, Румъния)
Изпълнител Обединение „Трейс Груп Холд“ АД - SC CONI SRL

ПРОЕКТ: Изпълнение на строителни работи по АМ Плоещ – Бузъу, ЛОТ 2: Мизил – Пиетроаселе км 21+000 – км 49+350, Румъния

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: CNAIR  S.A. (Национална компания за управление на пътна инфраструктура, Румъния)

НАДЗОР: D.R.D.P. BUZAU-DRDP, Букурещ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Обединение „Трейс Груп Холд“ АД - SC CONI SRL

СТОЙНОСТ: 1 249 994 527 румънски леи без ДДС

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 20 месеца

Проектът включва строителство на 28,35 км автомагистрален път. По време на строителството ще бъдат изградени 20 мостови съоръжения. Срокът за изпълнение е 20 месеца. Възложител е CNAIR  S.A. (Национална компания за управление на пътна инфраструктура, Румъния). Проектът се финансира от PNRR (Националният план за възстановяване и устойчивост на Румъния).