За акционерите

Политики

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

Етичен кодекс

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Правила за организирането и провеждането на Общи събрания на акционерите

Декларация на „Трейс Груп Холд” АД за спазване на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление

  • Декларация на „Трейс Груп Холд” АД за спазване на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление
    18 Юни 2019

ПОЛИТИКИ НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

  • ПОЛИТИКИ НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
    28 Май 2018