За акционерите

Мариела Рунтева

Мариела Рунтева

е избрана за член на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД
Мариела Рунтева завършва средно образование в родния си град Стара Загора. Учи в ПУ “Паисий Хилендарски“, завършва магистърска програма във Факултет по „Журналистика и масови комуникации, реклама“ в Софийски Университет “Св. Климент Охридски“. Започва журналистическия си път като стажант в БТА, продължава в „Статис“ АД като водещ новини, редактор в „Новини и публицистика“ в програмата на ТВ “Стара Загора“. В периода 2006-2012 г. е акционер и Председател на Съвета на директорите на „Статис“АД. Паралелно с това от 2002 до 2010 г. е един от собствениците на „ПР Студио“ ООД с предмет на дейност организиране на публични събития, предизборни кампании, корпоративен PR. Няколко години работи за „Трейс Груп Холд“ АД, София, с ангажимент към корпоративна политика на Холдинга. Журналист на свободна практика с работа по различни проекти, организиране на форуми, рекламни и PR дейности, издателска дейност, телевизионни проекти - Zona M, Р Молдова, Инфотеймънт ТВ.
Мариела Рунтева участва в екипа на община Стара Загора за участие в международен конкурс "Предизвикателство за кметове" на фондация "Блумбърг Филантропис" (Bloomberg Philanthropies) на бившия кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг, класирал се на финала в конкуренция със 155 европейски градове. Работила е по проект на Фондация „Америка за България“, „Загорка Зелен фонд“, МТСП и др.