Манол Денев

МАНОЛ ПЕЙЧЕВ ДЕНЕВ

Манол Денев е член на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, мениджър бизнес развитие на Холдинга. Манол Денев стартира своята професионална кариера в структурата на Трейс през 1997 г. като счетоводител в „Пътстройинженеринг“ АД, Стара Загора. Само след една година става главен счетоводител в ПСК“Трейс“, където по-късно заема управленската позиция- Директор по икономическите въпроси.

В периода 2005-2007 г. г-н Денев е избран за изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд“ АД. Последователно заема директорски позиции на фирмата за международна дейност в структурата - „Трейс Интернешънъл“ и на търговската компания - „Трейс Комерс“.

От 2011-та до 2014- та година е икономически директор на Холдинга, след това ръководи офиса на групата в Прага, за една година поема управлението на административните и финансови въпроси в най- голямото дъщерно дружество в структурата „Трейс София“ АД. През различни периоди е участвал в управлението на дъщерни дружества – Трейс София, Трейс Ямбол, Трейс Пловдив, СК Трейс. Манол Денев има придобита магистърска степен, специалност Международен туризъм от Университета за национално и световно стопанство, София. Средното си образование получава в Гимназията за преподаване на чужди езици “Ромен Ролан“, Стара Загора.