„Трейс ПЗП Враня“ ООД подписа договор за стоманенобетонен мост над река „Власина“ в МЗ Конопница в Сърбия

9 Ян. 2018

На 25.12.2017 г. „Трейс ПЗП Враня“ ООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД,  подписа договор за обект: „Изграждане на стоманенобетонен мост над река Власина в МЗ Конопница, Р Сърбия“.

Възложител е община Власотинце, Република Сърбия, която финансира изпълнението на проекта.

Стойността на договора възлиза на 1 537 521 лева, а срокът за изпълнение е в рамките на 180 дни след датата на въвеждане на строителната площадка.

Проектът предвижда разрушаване на съществуващия мост и изграждане на нов стоманенобетонен мост с три отвора по 27 м всеки. Конструкцията на новия мост ще бъде с предварително напрегнати греди. Ще бъдат извърщени строителни дейности за изграждане на ново речно корито, както и за изграждане на пътно платно на моста и свързване със съществуващия път.