„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци“, район „Витоша“

10 Февр. 2022

На 09.02.2022 г. „Трейс Груп Холд“ АД, като водещ партньор в Обединение „Драгалевци 2021“, подписа договор за изпълнение на Инженеринг – проектиране и строителство на обект:  Изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци“, район „Витоша“. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 34 590 700,00 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 198 календарни дни. Възложител е Столична община. Проектът се финансира от Оперативна програма"Околна среда 2014-2020 г.",  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Изпълнител на обекта е Обединение „Драгалевци 2021“ с партньори „Трейс Груп Холд“ АД, „Булстрой – Монтажи“ ЕООД.