„Трейс Бургас” ще ремонтира уличните настилки в два бургаски района

1 Май 2010

„Трейс Бургас” ЕАД сключи с Община Бургас договори за „Ремонт на улични, пътни и тротоарни настилки на териториите на ТД Зора и ТД Възраждане, гр. Бургас”. Договорите са на обща стойност 2 770 000 лева, а финансирането е осигурено от бюджета на Община Бургас. Общата цена на договорите е в зависимост от възложените и действително изпълнени количества строително – ремонтни работи. Срокът за изпълнение на работите е 31.12.2010 г. „Трейс Бургас” ЕАД е дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд” АД, което изпълнява строителни обекти на територията на Бургаска област. Дружеството е специализирано в строителството и рехабилитацията на пътища и градска инфраструктура. Изпълнява обекти, свързани с полагането и поддържането на хоризонтална и вертикална сигнализация и изграждането на нови светофарни уредби.