„Трейс Бургас“ ЕАД с нови договори по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

6 Дек. 2016

На 21.11.2016 г. „Трейс Бургас“ ЕАД подписа два нови поредни договора по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Едната поръчка е с предмет: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР  във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Община Стара Загора, Обособена позиция № 1", Жилищна сграда в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Младост“ №19, вх. 0, А, Б". Стойността на договора е в размер на 707 242,80 лева, а срокът за изпълнение е в рамките на 135 календарни дни. Възложител на обществената поръчка е Община Стара Загора като работите ще се изпълняват от Обединение „ТРЕЙС-АРХ“, с водещ партньор „Трейс Бургас“ ЕАД и партньор „Архонт“ ЕООД.

Вторият договор е за „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност”, обособена позиция ІV: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок 228, ул. Дружба, гр. Плевен”. Поръчката е на стойност 1 499 577, 96 лева без ДДС, а изпълнител е „Трейс Бургас“ ЕАД. Община Плевен е възложител на работите за срок на изпълнение, възлизащ на 80 календарни дни.

Финансирането и на двата проекта е по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В процеса на договорите ще бъдат изготвени работни проекти и ще бъдат извършени дейности за постигане на енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

В средата на м. ноември „Трейс Бургас“ ЕАД подписа договор за саниране на сградина територията на община Бургас на стойност 1,8 млн. лева.