"Трейс Кържали" увеличи активите си с близо един милион

1 Юли 2010

Дъщерното дружество на „Трейс Груп Холд” АД - „Трейс Кържали” АД увеличи активите си с 960 000 лв. Всички те са на територията на Кърджалийска и Хасковска области. Новите активи са придобити от сделки с „Пътстройинженеринг” АД – Кърджали. В изпълнение на политиката на „Трейс Груп Холд” АД за развитие и инвестиции в дъщерните дружества в структуроопределящите райони на страната са инвестирани в „Трейс Кърджали” АД. Дружестото стана собственик на производствена база с площ от 26 дка и бетонов център. Той произвежда бетонова смес клас B10÷B30, бетонови бордюри, тротоарни и облицовъчни плочи, италиански улеи, както и варови разтвори. Занапред „Трейс Кърджали” ще експлоатира кариера за строителни материали за добив на ломен камък и фракции в района на Ивайловград. Към новопридобитите активи са също асфалтова база в Ивайловград, комплект за асфалтополагане, машини, съоръжения, свързани с дейностите по текущ ремонт и поддръжка на национална и общинска пътна мрежа. Дружеството стана собственик и на цех за рязане на облицовъчни плочи, който ще обработва необрязани и обрязани плочи за облицовка както и изрезки.