ТРЕЙС купува 100 нови самосвала за строителството на АМ „Тракия”

10 Май 2010

В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:

„Трейс Груп Холд” АД купува 100 броя нови самосвали Рено Керакс. Камионите ще бъдат доставени от „Рено Тракс Комършъл България” ЕООД в периода 21 май - 20 септември 2010 г. Общата стойност на сделката е 7 896 000 евро. Камионите ще се стопанисват от УСМ АД – дружеството, което обслужва машинния парк на холдинга. Те ще осигурят основна част от транспорта, необходим при строителството на лот 2 на АМ „Тракия”, чийто старт беше даден с първа копка на 3 май 2010 г.

Сделката по придобиване на новите камиони е в продължение на политиката на „Трейс Груп Холд” АД за инвестиране в специализирани машини и техника с цел затваряне на производствения цикъл. През последните години в изпълнение на тази политика са инвестирани още над 20 млн. евро за придобиване на модерна строителна техника и най-ново поколение асфалтови бази.