ТРЕЙС започна рехабилитацията на Рилския водопровод

1 Юли 2010

В края на юни „Трейс Груп Холд” АД започна рехабилитацията на Рилския водопровод. Ремонтът на съоръжението е част от европейския проект за водния цикъл на София. Участъкът от водопровода, който подлежи на рехабилитация, е построен през 1930 г. и оттогава е ремонтиран само частично, без необходимото цялостно укрепване. Рехабилитацията се налага заради разместване на земните пластове. Участъкът, по който ще се работи, е с дължина 200 м и се намира между софийските села Железница и Плана. Ремонтните работи включват укрепвания на тръбите отвън чрез микропилоти и запълване на фугите и пукнатините вътре във водопровода. Ще бъде възстановен и Отливния канал на водна камера – Симеоново, който в момента е разрушен от дългогодишните поройни повърхностни води. Чрез реализацията на проекта ще бъде подобрено нивото на обслужване на ВиК сектора, качеството на снабдяването с вода, както и опазването на околната среда. След рехабилитационните дейности ще се повиши надеждността на водопровода, който осигурява водоснабдяване за 18% от населението на София. Изпълнител на обекта е "Трейс Груп Холд" АД. Дружеството изпълнява целия Втори етап на интегрирания воден проект на София. Освен реконструкцията на Рилския водопровод, той включва изграждане на продължението на левия Владайски колектор и довеждащия колектор Банкя – Какач. Продължението на левия Владайски колектор ес дължина около 4 км и преминава по левия бряг на Владайската река от заустването при Баня „Овча купел” до горната западна част на кв. Княжево. По този начин се осигурява отвеждането на отпадните води от населените площи над колектора. Довеждащият колектор Банкя – Какач транспортира отпадните води от гр. Банкя и прилежащите села и местности, като зауства в съществуваща шахта на колектор „Какач” по десния бряг на р. Какач в близост до бул. “Европа” и Околовръстното шосе. Колекторът е с дължина около 8 км. Напредък на проекта Към края на юни са монтирани над 4500 м от Довеждащия колектор Банкя - Какач и над 1300 м от Ляв Владайски колектор. Понастоящем са започнати възстановителните асфалтови работи по шосето София - Банкя. Приключва изпълнението на пробните участъци от Рилския водопровод след Сифон 3, като това ще даде възможност за планомерно изпълнение на основните рехабилитационни и укрепителни мероприятия. Вече втори месец се изпълнява възстановяването на стоманобетонните прагове на Отливния канал над Симеоново. Общата стойност на договора е 16 131 885 лв. Възложител е Министерство на околната среда и водите.