Регистрация на „Трейс Билд“ Белград ЕООД

4 Дек. 2020

На 03.12.2020 г. в Търговския регистър на Р Сърбия е вписано дружество „Трейс Билд“ Белград ЕООД с предмет на дейност изграждане на жилищни и нежилищни сгради. Капиталът на „Трейс Билд“ ЕООД е в размер на 100 сръбски динара и е 100% собственост на „Трейс Сърбия“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД. Дружеството е с адрес на регистрация Р Сърбия, гр. Белград, ул. Княз Милош 9/5.

„Трейс Билд“ ЕООД се представлява от Предраг Спасов.