Метрото и градът

1 Юли 2012

Какви са особеностите на обекта и как са изпълнени строителните задачи? Отговорите даде пред "Строителство Градът" ръководителят му инж. Боян Делчев. В броя е публикувано и интервю с инж. Цветан Цонев, главен изпълнителен директор на "Трейс Груп Холд" АД под заглавие: Държавата трябва да съхрани уменията на родните метростроители. Повече можете да видите на сайта на вестника www. stroitelstvo.inf